Komunikaty

Nabór do Komitetu Konsultacyjnego ds. Programów Transgranicznych i Międzyregionalnych Interreg 2021-2027

icon
icon
1 minut
Udostępnij

Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłosiła nabór przedstawiciela organizacji pozarządowych do prac w Komitecie Konsultacyjnym ds. Projektów Transnarodowych i Międzyregionalnych Interreg 2021-2027 (zwanym dalej „KK PTiM Interreg”).

Kwestionariusz będacym załącznikiem nr 1 do ogłoszenia, należy składać nieprzekraczalnie do 8 lipca 2022 r. (piątek) do 15:00 na adres: Sekretariat_DOB@kprm.gov.pl

Nabór kierowany jest do organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działających w obszarach tematycznych, tj.: 
a) innowacje, inteligentne gospodarowanie wodą i neutralność klimatyczna,

b) współpraca i poprawa kompetencji różnych typów podmiotów,

c) budowa potencjału instytucji uczestniczących w przygotowaniu i realizacji polityk rozwoju regionalnego, w tym programów celu Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu – zgodnych z celami programów tj. Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027, Interreg Europa Środkowa 2021-2027, Interreg Europa 2021-2027.

Instytucje kandydujące powinny spełniać następujące warunki: 

  • wpisane do KRS lub Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej; 
  • posiadać siedzibę lub prowadzić udokumentowaną działalność w Polsce;
  • działające w reprezentowanym przez siebie obszarze przez minimum 5 lat;
  • posiadające doświadczenie we współpracy z partnerami międzynarodowymi;
  • posiadające znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym opiniowanie dokumentów (stopień zaawansowany).  

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Pomoc kombatantom w obliczu pandemii

Aktualności

Zawierciański trzeci sektor – gazeta „Jura 24”