Felieton

Microsoft dla nonprofit – zniżki dla organizacji pozarządowych od amerykańskiego giganta informatycznego

icon
icon
4 minut
Udostępnij
Źródło: freepik.com

W trakcie wciąż trwającej pandemii bardzo trudno nie docenić szans jakie dają nam nowe technologie. To dzięki nim byliśmy w stanie w zadowalającym poziomie utrzymać nasze życie zawodowe i dbać o samorozwój korzystając z licznych kursów, uczęszczając w zajęciach, a także troszczyć się o życie towarzyskie i rodzinne utrzymując stały kontakt przy użyciu mediów społecznościowych i licznych platform meetingowych, takich jak Skype czy Zoom.

Inicjatywa Microsoftu

Microsoft, jedno z najbardziej znanych przedsiębiorstw informatycznych na całym globie, postanowiło uruchomić własną ofertę dla organizacji non-profit, aby wspomóc jeszcze więcej osób odciętych od bliskich z powodu pandemii. Nowym celem Microsoftu jest dostarczenie narzędzi dla organizacji non-profit, jednocześnie umożliwiając im jeszcze skuteczniejsze i bardziej zadowalające działania. Dlatego też, firma oferuje granty oraz zniżki na swoje produkty, włączając w to internetową chmurę. Do oferty włączona została aplikacja Dynamics 365 Sales umożliwiająca budowanie relacji na poziomie sprzedawca-klient oraz wtyczka do tejże aplikacji przeznaczona do fundraisingu.

Jak skorzystać z oferty dla NGO?

Aby móc korzystać z nowej oferty Microsoftu, należy wypełnić dedykowany do rejestracji formularz. W wymienionym formularzu, należy zawrzeć dokument potwierdzający wierzytelność organizacji. W następnym kroku rozpocznie się proces weryfikacji podanych danych i ich uwierzytelnienie (możliwe, iż konieczne będzie dostarczenie dodatkowych informacji bądź dokumentów). Po tym procesie, na podany wcześniej mail organizacja otrzyma e-mail z wynikami weryfikacji, jeśli te będą pozytywne w następnej kolejności dotrze e-mail z danymi do logowania do Hubu Microsoft dla Nonprofit. Hub Microsoftu to przestrzeń, w której organizacje będą mogły dowiadywać się o aktualnych grantach oraz korzystać ze zniżek na produkty oferowane przez firmę.

Darmowe kursy korzystania z pakietu Microsoft

Klikając w niniejszy link, przeniesiesz się na stronę z pełną, szeroką ofertą kursów opracowanych przez Microsoft, a dotyczących korzystania z poszczególnych elementów pakietu 365, programu Azure bądź aplikacji Dynamics 365. Dzięki tym kursom, każdy zainteresowany rozwojem swoich kompetencji członek organizacji pozarządowej może tego dokonać nie wydając znacznych sum pieniędzy. Kursy pogrupowane są wedle poziomu trudności, dzięki czemu łatwo znaleźć odpowiedni pakiet. Dzięki kursom, pracownicy organizacji mogą nauczyć się wcześniej nieznanych funkcji programów, których i tak używają na co dzień, takich jak Word czy Excel, i przekłuć je w sukces swoich organizacji.

Microsoft dla seniorów

Korzystanie z dóbr technologicznych przeżywa swój renesans nie tylko wśród ludzi młodych, pracujących, w kwiecie wieku. Również osoby starsze, nawet te znajdujące się w domach spokojnej starości czy hospicjach korzystały w miarę możliwości z elektronicznych mediów. Nowe technologie jak nigdy miały swój udział w zapobieganiu falom samotności i odosobnienia.

Microsoft rozszerzył swoją ofertę dla organizacji non-profit o te powiązane z opieką nad osobami starszymi, umożliwiając im staranie się o dofinansowania oraz o 75% zniżkę na produkty firmy. Dodatkowo organizacje o tym profilu mogą liczyć na wsparcie ze strony IT. O powyższe udogodnienia mogą starać się podmioty spełniające konkretne wymogi. Dla Polskich organizacji oznacza to, że muszą spełniać jedno z poniższych:

  • być organizacją pożytku publicznego
  • być fundacją
  • być stowarzyszeniem
  • być organizacją religijną

 Ponadto, aby zyskać dostęp do wymienionych bonusów, organizacja musi mieć statutowy zapis o działalności filantropijnej na rzecz lokalnych społeczności. Taka działalność może dotyczyć wspomagania osób ubogich, zachowywania dziedzictwa kulturowego, dbania o środowisko. Oczywiście są to jedynie przykłady, a nie zamknięta lista pożądanych działań.

Zanim jednak twoja organizacja będzie mogła korzystać z dóbr Microsoftu, należy wspomnieć o kilku zastrzeżeniach w związku z korzystaniem z pakietów. Po pierwsze, rejestracja musi zostać dopełnione przez jednego z członków bądź wolontariuszy w organizacji. Nie można tej czynności zlecić zewnętrznej firmie informatycznej. Po drugie, z zyskanych pakietów czy zniżek może korzystać wyłącznie jedna organizacja – nie można dzielić się dostępami wraz z innymi podmiotami ani korzystać z pakietów w celach prywatnych. Po trzecie, potencjalne zniżki i granty dotyczą wynagradzanych pracowników organizacji pozarządowych jak również wolontariuszy. Co istotne, Microsoft zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia wymienionych wyżej benefitów, bez podawania konkretnych powodów.

Źródła: Helping nonprofits achieve their missionsNonprofit digital skills training and coursesDiscounts and grants for nonprofitsAnnouncing global eligibility expansion for nonprofit aged care organizations

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także