Komunikaty

Od września nowe przepisy. Zmiany obejmą też NGO.

icon
icon
2 minut
Udostępnij

6 września wchodzą w życie kolejne przepisy ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Zmiany są opisane w art. 4 ust. 3 i 4, art. 5 ust. 2, art. 29-34 i art. 51.

Jak czytamy na portalu rp.pl:

Oznacza to, że od tego momentu zaczną obowiązywać m.in. wymogi prawne dotyczące zlecania zadań przez podmioty publiczne i ich wykonywania przez podmioty niepubliczne, w tym organizacje pozarządowe z zachowaniem dostępności”.

Od września zaczną obowiązywać m.in. wymogi prawne dotyczące zlecania zadań przez podmioty publiczne oraz wykonywania owych zadań przez podmioty niepubliczne – w tym organizacje pozarządowe. Przepisy mają następujące brzmienie:

Art 4.

3. W przypadku zlecania lub powierzania, na podstawie umowy, realizacji zadań
publicznych finansowanych z udziałem środków publicznych lub udzielania
zamówień publicznych podmiotom innym niż podmioty publiczne, podmiot publiczny jest obowiązany do określenia w treści umowy warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie tych zadań publicznych lub zamówień publicznych, z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6.

4. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach
umowy, o której mowa w ust. 3, następuje, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania.

Art 5.

2. W przypadku gdy podmiot inny niż podmiot publiczny realizuje, na podstawie umowy zawartej z podmiotem publicznym, zadanie finansowane z udziałem środków publicznych, jest obowiązany do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie określonym w tej umowie

Ustawa o zapewnianiu dostępności dotyczy osób niepełnosprawnych i zapewniania im dostępności w aspekcie architektonicznym, cyfrowym i informacyjno – komunikacyjnym. Więcej informacji na temat Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można uzyskać tutaj:

https://www.pfron.org.pl/komunikaty-z-regionu/szczegoly-komunikatu/news/dostepnosc-w-przystepnej-formie/

Źródła:

https://www.rp.pl/Urzednicy/308029987-Ustawa-o-zapewnianiu-dostepnosci-6-wrzesnia-2021-roku-wchodza-w-zycie-kolejne-przepisy.html

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001696

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Kolejne spotkanie warsztatowe za Nami!