Komunikaty

Trwa nabór wniosków w programie „Niepodległość po polsku”

icon
icon
2 minut
Udostępnij

Patriotyzm to świadomość swojej własnej tożsamości. To poczucie, że wiem, skąd pochodzę, jakie mam korzenie i co wpłynęło na ukształtowanie mojej osobowości. To uszanowanie tradycji i kultury, z której się wywodzę. Aby budować w Polakach poczucie własnej tożsamości, powstaje druga edycja Funduszu Patriotycznego – „Niepodległość po polsku”. W jego ramach, można uzyskać środki na projekty, promujące patriotyzm, wartości tradycyjne i związane z kulturą polską.

źródło: idmn.pl

Czym jest Fundusz Patriotyczny?

„Głównymi zadaniami Funduszu Patriotycznego jest realizacja polityki pamięci w zakresie historii i dziedzictwa Polski, ze szczególnym uwzględnieniem myśli narodowej, katolicko-społecznej i konserwatywnej” – czytamy na idmn.pl. „Niepodległość po polsku” to pomoc finansowa w realizacjach projektów kulturalnych, edukacyjnych i naukowych. Dzięki temu pamięć o dziedzictwie Polski będzie trwać. Jest to ważne nie tylko z perspektywy edukacji dorosłych ludzi, ale także ze względu na kształtowanie tożsamości dzieci i młodzieży. Człowiek, który nie wie, kim jest, ma skłonności do zagubienia, lęku i niepewności.

Dla kogo?

  • samorządowe instytucje kultury,
  • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne,
  • organizacje pozarządowe w tym w szczególności stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, związki stowarzyszeń, fundacje oraz jednostki terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną,
  • Koła Gospodyń Wiejskich,
  • podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

Terminy

Nabór wniosków rozpoczął się 19 listopada 2021 r. i potrwa 30 dni – do 19 grudnia 2021 r.

Źródła:

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także