Komunikaty

Jeszcze tylko trzy dni na złożenie sprawozdań finansowych dla NGO

icon
icon
3 minut
Udostępnij
Źródło: freepik.com

Za chwilę, bo już 30 czerwca minie przesunięty termin składania sprawozdań finansowych przez NGO. Pierwotnie, tj. zgodnie z ustawą miało to nastąpić z końcem marca, lecz zgodnie z przyjętym rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, organizacje pozarządowe zyskały dodatkowe trzy miesiące na dopełnienie formalności. Wszystko ze względu na utrudnienia spowodowane trwającą pandemią.

Kogo dotyczy przesunięty termin?

Podmioty, które mogły cieszyć się z dłuższego terminu na sporządzenie sprawozdania określone zostały w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Są to zatem organizacje „niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia”. 

Co istotne wszystkie określone wyżej podmioty, niezależnie czy posiada status OPP czy nie – tworząc sprawozdanie finansowe, musi korzystać z załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości.

O czym należy pamiętać? 

Tegoroczne sprawozdania finansowe należy składać w formie elektronicznej, uprzednio sporządzone w bezpłatnej aplikacji e-Sprawozdania Finansowe na stronie podatki.gov.pl. Jak podano na wcześniej wymienionej stronie, w aplikacji możliwe jest:

  • wprowadzenie danych do sprawozdania finansowego,
  • zapisanie wprowadzonych danych sprawozdania finansowego,
  • otwarcie zapisanego sprawozdania finansowego,
  • przygotowanie przez podmioty składające sprawozdania finansowe do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i podpisanie wysyłki do Szefa KAS sprawozdania finansowego wraz z dokumentami dodatkowymi, a następnie pobranie UPO.

Należy jednak pamiętać, iż nie jest to program księgowy, a jedynie narzędzie ułatwiające sporządzenie i złożenie dokumentu.

Sprawozdanie finansowe składane przez organizacje musi zostać opatrzone podpisem wszystkich członków zarządu. Najlepiej zrobić to za pomocą podpisu zaufanego ePUAP.

Korzystanie z aplikacji

Darmowa aplikacja e-Sprawozdania Finansowe jest znacznym ułatwieniem przy tworzeniu dokumentu, tak aby zachować wymaganą strukturę logiczną. Zanim przejdziemy do uzupełniania rubryk, wymagane będzie zaznaczenie odpowiedniego rodzaju sprawozdania, tj. wybór opcji dla podmiotów OPP. Następnie wypisanie w aplikacji wszystkich najistotniejszych informacji, tj. napisanie o kosztach i przychodach organizacji, o aktywach i pasywach w dedykowanych do tego rubrykach. Potem trzeba już będzie uzupełnić rubryki o konkretne liczby. Kiedy wszystko jest już uzupełnione, osoba która tworzyła sprawozdanie w aplikacji musi się podpisać (za pomocą podpisu elektronicznego ePUAP), a następnie gotowy plik przesłać do członków zarządu, aby również oni złożyli swoje podpisy. 

Kolejnym krokiem będzie zatwierdzenie sprawozdania w aplikacji – tu jednak nie ma pośpiechu, bowiem termin zatwierdzenia również został przesunięty, w tym wypadu na 30 września 2021 roku. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego następuje przy pomocy uchwały zarządu bądź w trakcie zebrania walnego. Na koniec organizacje nieprowadzące działalności gospodarczej mają 10 dni po zatwierdzeniu sprawozdania na jego odesłanie do Krajowej Administracji Skarbowej KAS (najpóźniej 10 października 2021 roku)

Po więcej informacji na temat sprawozdań zapraszamy do lektury wcześniejszych artykułów: Przedłużono Termin Składania Sprawozdań Finansowych

Źródła: Przesunięte terminy sprawozdań i CIT-8 w 2021 r. [infografika]Wydłużony termin sprawozdań finansowych NGO w 2021 roku

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Czy organizacjom pozarządowym potrzebny jest kodeks? [Opinia KIPR]

Aktualności

Biegaj i podziwiaj – maraton wśród jezior

Aktualności

Oświadczenie NIW-CRSO