Felieton

Ważne chwile dla przedstawicieli młodzieżowych organizacji pozarządowych

icon
icon
3 minut
Udostępnij

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem ogłasza nabór kandydatów na członków Zespołu monitorującego Gwarancje dla młodzieży. Więcej na ten temat w nowym felietonie dla Aktywiusz.pl pisze Łukasz Musiatowicz.

W ostatnim czasie, Minister Rozwoju Pracy i Technologii – Jarosław Gowin, postanowił włączyć w prace Zespołu monitorującego Gwarancje dla młodzieży przedstawicieli pracodawców, organizacji związkowych oraz organizacji pozarządowych. W związku z tym trwają prace nad nowym Zarządzeniem w sprawie powołania Zespołu monitorującego Gwarancje dla młodzieży. Będącego szansą dla przedstawicieli z środowiska NGOs na bliższą współprace z Ministerstwem Rozwoju w sektorze związanym z młodzieżą.

W związku z tym, Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem ogłosiła nabór na 7 przedstawicieli organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057). Będzie to już jeden z wielu młodzieżowych organizmów działających przy współpracy z instytucjami rządowymi. Zadowalającą rzeczą jest wzrost powstawania tego typu Zespołów podnoszących udział organizacji pozarządowych i młodzieży w kluczowe sprawy z nimi związane.

Kwalifikacje, które będą oceniane przy wyborze kandydata na członka Zespołu monitorującego Gwarancje dla młodzieży:

 • zaangażowanie w wolontariat,
 • zaangażowanie w działalność społeczną oraz życie społeczności lokalnych i życie publiczne,
 • znajomość inicjatywy i działań Gwarancji dla młodzieży;
 • doświadczenie i kompetencje w dziedzinie wprowadzania na rynek pracy NEET,
 • znajomość wymogów ustawowych i formalnych w zakresie wprowadzania młodych osób na rynek pracy,
 • znajomość kwestii złożoności i rozległości partnerstwa w procesach opracowania i realizacji Gwarancji dla Młodzieży w Polsce,
 • umiejętności pozyskiwania i przekazywania informacji zwrotnych (opinii, stanowisk, rekomendacji) w kwestiach będących przedmiotem prac Zespołu monitorującego Gwarancje dla młodzieży przy Ministrze Rozwoju, Pracy i Technologii od reprezentowanych środowisk.

Do zadań Zespołu należeć będzie:

 1. proponowanie rozwiązań i działań do podjęcia w ramach Gwarancji dla młodzieży;
 2. upowszechnianie i promowanie działań w ramach Gwarancji dla młodzieży;
 3. opiniowanie sprawozdań z realizacji Gwarancji dla młodzieży;
 4. analiza efektów realizacji Gwarancji dla młodzieży i wypracowywanie rekomendacji.

Praca w Zespole Monitorującym Gwarancje dla młodzieży ma charakter społeczny. Nie mniej doświadczenie i możliwości, które niesie ta działalność daje duże korzyści rozwoju osobistego. Więcej o programie zainteresowane osoby mogą znaleźć na stronie: 

https://gdm.praca.gov.pl/

.

Polecam serdecznie spróbowania swoich sił i zgłoszenie się do Zespołu, pamiętajcie jednak, iż czas na to jest do dnia 12 lutego 2021 roku.

Łukasz Musiatowicz

Źródło:

https://www.gov.pl/web/pozytek/nabor-do-zespolu-monitorujacego-program-gwarancje-dla-mlodziezy2?fbclid=IwAR2sGBVa95cO7X9cVJVwnKTAwurra4VSo9OjtlcMRhNLlRPRQywWfTMk28U

fot. screen YT/KPRM

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także