Felieton

Udany rok Świętokrzyskiego Towarzystwa Regionalnego #Podsumowujemy2020

icon
icon
7 minut
Udostępnij

Poddanie ocenie minionego rokjest zadaniem trudnym. Z jednej strony niezwykłe płodny w działalność wydawniczą (ukazało się bowiem 13 pozycji książkowych Biblioteki Świętokrzyskiej, przy planowanych 8) z drugiej zaś strony charakteryzował się posuchą w aspekcie organizowanych imprez. Istotą problemu była w tym wypadku trwająca od początku marca pandemia korona wirusa.

Wraz z okolicznościami uniemożliwiającymi organizację dużych imprez skończyła się u większości z nas możliwość do przygotowania spotkań kameralnych. W tym kontekście zrealizowanie w Ośrodku w Zagnańsku w przedziale od czerwca do grudnia dwóch biesiad literackich i to jednej o zasięgu międzynarodowym – należy uznać za sukces.  Dodatkowo, w połowie września udało się współorganizować wieczór literacki „w terenie”. Mam tu na myśli spotkanie w bibliotece publicznej w Przasnyszu w dniu 17 września, podczas którego poprowadziłem spotkanie promocyjne książki „Zapiski rodzinne” autorstwa Ludomiry Zarębskiej.    

Pod koniec roku 2020, Towarzystwo liczyło 28 członków. Z wielkim smutkiem pożegnaliśmy kilku jego członków, którzy odeszli do domu Pana. 29 czerwca zmarła dr Grażyna Kossakowska (od kilku lat przebywała w stanie śpiączki), 15 maja odszedł Bogdan Dworak – Przyjaciel Biblioteki Świętokrzyskiej, kilku autorów Biblioteki Staszowsko-Świętokrzyskiej: w marcu Irena Szanser z Warszawy, we wrześniu Adam Kluska ze Strzyżowa, w grudniu Jerzy Przeździecki i Zuzanna Łukaszewska z Warszawy. W sierpniu odszedł bohater jednej z książek, a zarazem przyjaciel Biblioteki ks. prałat Henryk Kozakiewicz ze Staszowa. Pożegnaliśmy także kilka osób silnie związanych z naszym Towarzystwem: Eugeniusz Kabatc, pisarz i działacz SEC-u, uczestnik wielu spotkań literackich i Posiadów w cieniu Bartka; (zmarł w marcu), Maria Balicka, regionalistka z Kobyłki, współpracowała z redakcją „Gońca” (zmarła we wrześniu), Robert Panek, uczestnik wielu imprez organizowanych przez Towarzystwo, w tym Posiadów w cieniu Bartka (odszedł w listopadzie).  Odeszło kilku sympatyków Towarzystwa, dr Jacek Latała (w maju), Roman Gurowski z Łodzi (we wrześniu), Urszula Rysińska z Samsonowa (we wrześniu), Wanda Robak, poetka z Kielc (w grudniu).


Mimo okoliczności pandemicznych, ŚTR zorganizowało kilka imprez w roku 2020. Dwie z nich odbyły się w Ośrodku Mateczników Patriotyzmu i Kultury w Zagnańsku, kolejne dwie miały miejsce się poza naszym Ośrodkiem. Spotkanie Noworoczne członków i sympatyków Towarzystwa odbyło się 14 lutego w WBP w Kielcach. Drugie wydarzenie odbyło się 17 września w Bibliotece Publicznej w Przasnyszu, a związane było z prezentacją książki Ludomiry Zarębskiej „Zapiski rodzinne” oraz dorobku wydawniczego Biblioteki Świętokrzyskiej. 

Wydarzenia w Ośrodku Mateczników Świętokrzyskich Patriotyzmu 

 17 czerwca odbyła się biesiada literacka podczas której promowano nowości Biblioteki Świętokrzyskiej.  W spotkaniu, które prowadził Maciej A. Zarębski wzięło udział jedenaście osób, w tym obok członków Towarzystwa (Marzanna Moćko, Ludomira Zarębska, Jan Jadach, Stanisław Kędzior, Jan Krawczyk, Jan Wiaderny, Bogumił Wtorkiewicz) na spotkaniu obecne były Janina Malicka i Anna Zielińska-Brudek z mężem Mirosławem. Autorzy: Ludomira Zarębska i Stanisław Kędzior zaprezentowali swoje książki – Zapiski rodzinne oraz Historia kieleckiego Słowika. W wystąpieniach podkreślali osobiste wątki zawarte w dziełach. Następnie Maciej Zarębski omówił cz. III Co mi leży na wątrobie Henryka Wątroby, 92 letniego autora pozycji, zamieszkałego w Warszawie oraz książkę własnego autorstwa Życie na rozdrożu, przybliżając genezę i powody jej powstania. 

Następnie głos w dyskusji zabierali kolejno: Jan Jadach, Janina Malicka, Anna Zielińska-Brudek, Jan Wiaderny i Jan Krawczyk. Spotkanie zakończyła część towarzyska podczas której przy kawie i herbacie dyskutowano na tematy bieżące, dotyczące pandemii, zbliżających się wyborów i dywagacjom na ile koronawirus może pokrzyżować plany na najbliższy czas.  

Kolejna biesiada literacka połączona z promocją almanachu Zrzeszenia Literatów Polskich w Chicago „W hołdzie Wielkiemu Polakowi św. Polakowi Janowi Pawłowi II, odbyła się 4 września. Wzięło w niej udział 18 osób, w tym Alina Szymczyk z Chicago, Anna Konarska z Warszawy oraz Antoni Bosak z Zamościa. Podczas biesiady prezentowano nowości Biblioteki Świętokrzyskiej oraz zapoznano się z działalnością publiczną i twórczością literacką Aliny Szymczyk (relacja osobno). 

W roku 2020 z przyczyn oczywistych nie kontynuowano współpracy ze szkołą podstawową w Zagnańsku. 


Działalność charytatywna Świętokrzyskiego Tow.  Regionalnego 

 • przekazano zestaw pozycji książkowych do Ośrodka w Skolimowie na ogólną sumę 600 zł 
 • przekazano pracownikom Banku Spółdzielczego w Samsonowie zestawy książek na sumę 500zł.,
 • ofiarowano książki dla pracownic zakładu Odzieżowego Jacka Fronia w Zagnańsku na sumę 400 zł.

Ogółem wartość podarowanych książek wyniosła ok. 1,5 tys. zł


Sam prezes Towarzystwa, pan Maciej Zarębski wraz z małżonką w 2020 roku bardzo czynnie uczestniczył w życiu regionu. 9 lutego brał udział spotkaniu z Ottonem Grynkiewiczem w Sędziszowie związanym z 90. rocznicą jego urodzin. Następnie 7 czerwca uczestniczył w spotkaniu w podkieleckim „Słowiku” w benefisie Stanisława Kędziora związanym z 85 rocznicą jego urodzin połączonym z 60. Rocznicą ślubu z Teresą Sitek oraz w dniu 2 lipca w spotkaniu towarzysko-literackim w Brwinowie z udziałem prof. Prof. Mariana Pokropka i Andrzeja Tyszki oraz red. Longina Kaczanowskiego, podczas którego omawiano przyszłość ruchu matecznikowego w Polsce. 

Oprócz spotkań o charakterze oficjalnym, dr Maciej A. Zarębski brał udział w kilku wycieczkach po Polsce podczas których zbierał materiały do III cz. książki krajoznawczej Wojaże po Polsce oraz II cz. albumu Szlakiem Mateczników Polskości. 

Z kolei ,nawiązując do aktywności twórczej, pan prezes był autorem materiału o Matecznikach na portalu Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczpospolitej Aktywiusz.pl (numer grudniowy), listu gratulacyjnego z okazji jubileuszu 80. urodzin Kazimierza Kaczora, regionalisty z Piórkowa oraz listu do wojewody świętokrzyskiego w sprawie nawiązania współpracy na niwie kultury na rzecz rozwoju ruchu matecznikowego w województwie.  

W roku 2020 Maciej A. Zarębski kilkakrotnie uczestniczył w posiedzeniach Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kancelarii URM (w jednym zdalnie). Jest nadal członkiem kolejnej, już VI kadencji Rady na lata 2018-2021. Od lutego kieruje Zespołem Doraźnym ds. Mateczników Patriotyzmu i Kultury Ludowej.


W działalności wydawniczej Towarzystwa zanotowano istotne osiągnięcia, mianowicie w mienionym roku 2020 wydano aż 13 pozycji książkowych (pomimo braku dotacji państwowych). Oto ich tytuły i autorzy:

 • Co mi leży na wątrobie cz. III – Henryk Wątroba 
 • Życie na rozdrożu – Maciej Andrzej Zarębski
 • Historia kieleckiego Słowika – Stanisław Eugeniusz Kędzior
 • Zapiski rodzinne – Ludomira Zarębska
 • Przegrałam z Ameryką – Paweł Ciepiela
 • W hołdzie Wielkiemu Polakowi Janowi Pawłowi II – antologia chicagowska red. M. A. Zarębski
 • Znałem Ich. Odeszli …w latach 1990-2020 –Maciej A. Zarębski
 • Czasoprzestrzeń – Lucyna Kukomska 
 • Z satyrą w III Tysiąclecie – Wawrzyniec Marek Rak
 • W ogrodzie wspomnień – Alina Szymczyk
 • Moherowe fraszki – Ludomira Zarębska 
 • Opowieści świętokrzyskiego gwarka – Andrzej Szlagowski
 • Strofy lekkie jak motyle – Janina Malicka

Wydano jeden numer kwartalnika Goniec Świętokrzyski w kwietniu (201). 

Wydania książkowe Biblioteki Świętokrzyskiej mogły się ukazać dzięki współfinansowaniu lub przy całkowitym finansowaniu kosztów ich publikacji przez autorów oraz sponsorów, którymi w roku 2020 byli: prof. Eugeniusz Kulwicki z Krakowa, Jerzy Chodurek i dr Janusz Janik ze Staszowa, Tadeusz Romaniuk z Jeżowa Sudeckiego, dr Alfons Bobowik z Ełku, Władysław Cieślicki z Grzymałkowa, dr Ludomira Zarębska. 

Ponadto druk książki Życie na rozdrożu wsparła finansowo Świętokrzyska Izba Lekarska w Kielcach i Narodowy Instytut Wolności w Warszawie a Znałem Ich samorząd Woj. Świętokrzyskiego w Kielcach. Książkę Z satyrą w III TysiąclecieMarka Raka wsparł finansowo Samorząd Narodowości Polskiej w Gyor. 

Zachęcamy do zaglądania na stronę internetową Towarzystwa, działającą już od 9 lat: www.regionalizm.kielce.pl

Maciej A. Zarębski 

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Trwają prace nad modelem gospodarstwa opiekuńczego

Aktualności

Rodzinna Pasja i Wartości: Wywiad z Fundacją Dziewięciu Braci

Aktualności

Centrum Kultury Polskiej w dawnym Stanisławowie na Ukrainie