Felieton

W walce na rzecz wolności wyznania

icon
icon
5 minut
Udostępnij
Źródło: pixabay.com

Fundacja Pro Futuro Theologiae funkcjonująca przy Wydziale Teologicznym w Toruniu stworzyła projekt, w ramach którego prowadzone są działania na rzecz obrony wolności wyznania i wiary. W ramach Laboratorium Wolności Religijnej monitorowane są akty wandalizmu, a także prowadzony jest blog tematyczny, na łamach którego wypowiadają się eksperci i publicyści.

Dyskryminacja na tle religijnym, w szczególności kierowana w katolików, jest powszechnym zjawiskiem, które w ostatnich latach na terenie RP zyskało na sile, a które wciąż nie zajmuje odpowiednio wysokiej pozycji w debacie publicznej. Powszechnie mówi się o nietolerancji innych wyznań, nie do końca zdając sobie zdanie, iż to rodzime wyznanie katolickie pada najczęstszą ofiarą nienawistnych ataków. 

A wystarczy rzucić okiem na tablicę facebooka, twittera czy pobieżnie przejrzeć portal publikujący treści bardziej przychylne poglądom lewicowym, by dostrzec wagę problemu. Często jednak jest on nieuświadomiony bądź zajmuje pozycję na tyle niską w hierarchii, że nie przebija się w dyskusjach. W debacie publicznej temat ten często jest celowo pomijany, traktowany po macoszemu, a nienawiść kierowaną do katolików przyćmiewają problemy mniejszości etnicznych i kulturowych. Potrzeba torowania własnej ścieżki na polu edukacyjnym wynika także z problemu poruszonego chociażby na portalu gość.pl. Dostępne na rynku podręczniki nie są w pełni wiarygodne, gdyż w większości zawierają zbliżony punkt widzenia, nie uwzględniając całego katalogu grup, które ewidentnie na co dzień zmuszone są mierzyć się z jawną dyskryminacją.

Na czym polega projekt?

Poza organizacją wydarzeń o charakterze edukacyjnym, Fundacja opracowała również materiały dydaktyczne, pomocne przy edukacji dzieci i młodzieży na tematy związane z dyskryminacją na tle religijnym. Ponadto w ramach projektu prowadzona jest działalność konsultacyjno-pomocowa, skierowana bezpośrednio do osób, które „na własnej skórze” doświadczyły gorzkich aspektów nietolerancji. Ośrodek pełni rolę mediatora pomiędzy osobami pokrzywdzonymi a instytucjami, które mają moc sprawczą w zakresie niesienia pomocy – czy to w zakresie prawnym czy psychologicznym.

W ramach projektu tworzone są także materiały informacyjne oraz eksperckie zamieszczane na stronie www oraz na dedykowanym projektowi blogu. Podejmowane w ramach wcześniej wymienionych materiałów tematy mają zachęcić ich czytelników do podjęcia refleksji, a dalej do wszczynania dyskusji i propagowania ich dalej w przestrzeni publicznej (również wirtualnej). Ma to na celu odsłonięcie hipokryzji agresorów, którzy najczęściej kreują swój image jako ofiary, nawołując przy tym do kierowania tolerancji i szacunku wobec nich.

Czym skorupka za młodu… – prewencja jest kluczowa

Funkcją działalności edukacyjnej Fundacji nie jest jedynie szerzenie wiedzy o samym problemie wśród uczniów na różnych stopniach edukacji, ale budowanie szerszej świadomości społecznej. Tak, aby działania te nabrały charakteru prewencyjnego. W tym momencie wkraczają działania projektowe Fundacji skupione są na organizacji eventów edukacyjnych, konferencji naukowych dzięki którym szersze grono odbiorców ma okazję zapoznania się z problemem. Przeprowadzane są także liczne debaty online. W tym roku temat przewodni debat jest następujący: „Wolność religijna w edukacji dziecka/ nastolatka/ studenta/ człowieka dojrzałego”. Trzy z nich już miały miejsce, kolejno co miesiąc od 22 marca. Następna debata, dotycząca osób dorosłych odbędzie się 22 czerwca 2021. Dzięki tej serii, Laboratorium Wolności Religijnej pragnie podkreślić rolę edukacji w kształtowaniu wrażliwości religijnej, wartości i oczekiwań człowieka na każdym jej etapie. Do udziału w debatach zaproszeni są eksperci z dziedziny edukacji i socjolodzy, którzy rozprawiają o wizji najoptymalniejszych modeli edukacyjnych, które przyczynią się do budowy silnego społeczeństwa obywatelskiego, które potrafi się zjednoczyć mimo wyraźnych różnic w wierzeniach i wyznawanych wartościach.  

Eventy w ramach działania projektu

Na początek listopada bieżącego roku zaplanowana jest konferencja naukowa „Wyzwania tożsamości religijnej w życiu publicznym – między sztuką a medycyną”. Konferencja oparta zostanie o trzy nadrzędne filary tematyczne. Pierwszy z nich dotyczy zderzenia uczuć religijnych ze sztuką współczesną – tu prelegenci będą rozważać granicę między sztuką a bluźnierstwem i obrazą uczuć religijnych. Kolejny związany jest z wiarą a medycyną, dlatego poruszone zostaną kwestie klauzuli sumienia, prawa reprodukcyjnego, a także dostępu di miejsc kultu podczas leczenia szpitalnego. Ostatnim, trzecim filarem będzie omówienie pozycji wiary i praw do wyznania w obliczu kataklizmu, takiego jak obecnie trwająca pandemia COVID-19. W ostatnim czasie w opinii publicznej pobieżnie podejmowane były tematy z wyżej wspomnianych filarów.

W trakcie konferencji będzie okazja zaznajomienia się z opiniami ekspertów z zakresu medycyny, prawa, filozofii, socjologii, teologii oraz sztuki. Odbędzie się ona w Toruniu, w dniach 4-5 listopada. Osoby zainteresowane czynnym udziałem w konferencji mają czas do 30 czerwca na przesłanie abstraktu referatu, Sam udział w wydarzeniu jest bezpłatny, należy jednak samemu opłacić koszty podróży i noclegu. Co ważne, konferencja w całości odbędzie się w języku angielskim, również tworząc propozycje abstraktów należy się nim posługiwać. 

Strona www projektu Laboratorium Wolności ReligijnejMowa nienawiści – katolicy wykluczeni z ochrony

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Prawo czy lewo? Think-tanki analizują legislację i gospodarkę

Aktualności

Konkurs na Młodzieżowego Delegata RP do ONZ

Aktualności

Ruchy pro-life w ogniu fake newsów [NGO FACT-CHECK]