Bez kategorii

VIII Posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego

icon
icon
3 minut
Udostępnij

We wtorek, 28 lutego odbyło się VIII posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego. Odbywające się w trybie hybrydowym posiedzenie otworzył wiceprzewodniczący Rady Szymon Dziubicki. Pierwsza dyskusja dotyczyła wpływu wzrostu kosztów utrzymania i działalności organizacji pozarządowych przeznaczanych na realizację ich misji i kondycję trzeciego sektora w Polsce.

Radny Maciej Kunysz zwracał uwagę na kwestię interpretacji przepisów podatkowych. Stwierdził, że cel, jakim jest służba pożytkowi publicznemu jest niekiedy zatracany przez działalność urzędów. Wiceprzewodniczący Dziubicki zaproponował skierowanie sprawy do zespołu do spraw uproszczeń.

Radna Alicja Gawinek zakomunikowała problem kosztów, jakie organizacje pozarządowe ponoszą w kwestii utrzymania lokali. W dyskusji zwracano uwagę na częsty brak możliwości przesuwania środków na koszty administracyjne w projektach ani brak możliwości ich renegocjacji. Oznacza to, że NGOsy w sytuacji wzrostu cen utrzymania lokali są bardzo złej sytuacji.

Radna Bożena Lisowska zaproponowała wystąpienie przez Radę z uchwałą wzywającą rząd do przewidzenia wsparcia na ten trudny dla organizacji pozarządowych czas. Wsparcie miałoby zakładać powstanie okolicznościowego funduszu wsparcia dla NGO.

W drugim punkcie posiedzenia podjęto temat stosowania zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie zlecania zadań publicznych.

W trzecim punkcie obrad dyrektor Narodowego Instytutu Wolności Wojciech Kaczmarczyk przedstawił założenia dotyczące regulaminu konkursu PROO 2b, który polega na wsparciu budowania początkowych kapitałów żelaznych organizacji. Po prezentacji założeń nastąpiła dyskusja oraz seria pytań i odpowiedzi. Przedstawiciel Związku Harcerstwa Polskiego Tomasz Kujaczyński podzielił się z Radą doświadczeniami z „kapitałami żelaznymi” z wewnątrz swojej organizacji.

Po przerwie przedstawiono Radzie sprawozdania z prac zespołów problemowych RDPP. Przedstawiono między innymi przypadek analizowany podczas pracy zespołu ds. interwencji, w którym działalność dobroczynnej lecznicy dla zwierząt została uniemożliwiona przez istotny problem prawny polegający na obowiązku założenia działalności gospodarczej przy prowadzeniu działalności nieodpłatnej. Wiceprzewodniczący Rady Szymon Dziubicki podziękował za trudną pracę zespołów problemowych.

W dalszej części obrad pan Piotr Krygiel przedstawił wstępne informacje na temat projektu nowego programu wsparcia społeczeństwa obywatelskiego Narodowego Instytutu Wolności – programu międzynarodowego. Autor programu zwracał uwagę na to, że granice pomiędzy klasyczną dyplomacją a dyplomacją publiczną zacierają się, a rola organizacji pozarządowych w tej kwestii staje się coraz bardziej istotna. Dobitnie pokazała to choćby wojna w Ukrainie i wsparcie III sektora w Polsce, na granicy i w samej Ukrainie. Program Narodowego Instytutu Wolności będzie stanowił uzupełnienie dla programów od lat prowadzonych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Po przedstawieniu programu nastąpiła dyskusja na temat międzynarodowej współpracy organizacji pozarządowych.

Na koniec nastąpił czas na wolne głosy i wnioski.

Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem opiniodawczo-doradczym i pomocniczym Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, którym obecnie jest wiceprezes Rady Ministrów Piotr Gliński. Zadania Rady to między innymi wyrażanie opinii w sprawach dotyczących stosowania ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pożytku publicznego.

Rada Działalności Pożytku Publicznego sprawuje patronat nad newsletterem portalu Aktywiusz.pl

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Regionalne Centra Krwiodawstwa – na ratunek Polakom

Aktualności

Stowarzyszenie MOST pomaga w aktywizacji zawodowej