Komunikaty

„Organizacje pozarządowe solą demokracji. 20 lat od wejścia w życie ustawy o pożytku” – doroczna konferencja NIW-CRSO

icon
icon
2 minut
Udostępnij

Debaty z udziałem polskich i zagranicznych ekspertów zajmujących się tematyką NGO, wystąpienia, dyskusje, warsztaty oraz liczne panele – tak wyglądała tegoroczna konferencja NIW-CRSO. Wydarzenie poświęcone dwudziestoleciu „ustawy pożytkowej” była okazją do dyskusji, a także wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami trzeciego sektora. Merytoryczne spotkania umiliły występy młodych artystów oraz koncert kwartetu smyczkowego. Konferencja odbyła się w Centrum Konferencyjnym Legii Warszawa, w dniach 27-29 listopada.

Tegoroczna konferencja skierowana była do wszystkich osób zainteresowanych tematyką społeczną
i obywatelską, w tym przedstawicieli organizacji pozarządowych, administracji publicznej, naukowców i studentów. W wydarzeniu udział wzięły znane i cenione osoby m.in. prof. Piotr Gliński, prof. Marek Rymsza, Jakub Wygnański, a także laureaci Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego”: Maciej Kunysz (EKOSKOP), Jarosław Szydłak (KACK), Paweł Bilski (Fundacja Oczami Brata). Gościem specjalnym konferencji był Oliver Röpke, Przewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

Pierwszy dzień konferencji upłynął pod znakiem wydarzeń towarzyszących. Uczestnicy wzięli udział
w wykładzie motywacyjnym Pawła Błachowicza z Fundacji Równi choć Różni, a także w panelu dyskusyjnym pt. „Profesjonalizacja zarządzania wolontariatem w organizacji”. Odbył się również cykl warsztatów dotyczących wolontariatu. Z kolei popołudnie zarezerwowane było dla Święta Rad Pożytku Publicznego, w trakcie którego miał miejsce Panel „Święto Rad – ku skutecznemu dialogowi społecznemu” oraz cykl warsztatów dotyczących dialogu społecznego i programów współpracy administracji publicznej z NGO. Na zakończenie pierwszego dnia została wystawiona sztuka teatralna pt. „Cebula”, w poruszający sposób opowiadająca o narodzinach Fundacji Oczami Brata.

Podczas pierwszego dnia Konferencji „Organizacje pozarządowe solą demokracji. 20 lat od wejścia w życie ustawy o pożytku” wystąpił Oliver Röpke, Przewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, który opowiedział o agendzie Komitetu i realizacji zasad dialogu obywatelskiego. Zaraz potem odbyła się debata pn. „20 lat UDPPiW – kierunki zmian w prawie pożytku publicznego”. Odbyły się także dwa cykle paneli, jak również wręczenie nagród w ramach „Konkursu na najlepszą pracę magisterską i rozprawę doktorską poświęconą społeczeństwu obywatelskiemu”. Wieczór zakończył mini koncert kwartetu smyczkowego Lejdis Quartet.

Z kolei drugiego dnia konferencji odbyły się dwa cykle paneli, a także seminarium dla think tanków pt. „Jak współpracować ze środowiskiem akademickim?”, które poprowadził dr hab. Michał Łuczewski, prof. ucz., Uniwersytetu Warszawskiego.

Organizatorem konferencji jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, który powstał w 2017 roku z inicjatywy Wicepremiera prof. Piotra Glińskiego, Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego. W trakcie sześciu lat działalności Narodowego Instytutu Wolności do blisko 6,5 tysiąca organizacji pozarządowych trafiło ponad 1,2 mld zł.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie szkoli wolontariuszy.

Aktualności

Z Fundacją PZU po lekcjach