Komunikaty

Dobrowolny odpis podatkowy w Polsce – 1,5% odpisu na organizacje rolnicze z podatku rolnego. [ANALIZA KIPR]

icon
icon
1 minut
Udostępnij

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą analizą na temat wprowadzonej w lipcu 2023 roku nowelizacji ustawy o podatku rolnym w Polsce. Dokument ten szczegółowo bada możliwość przekazania 1,5% podatku rolnego na rzecz określonych organizacji rolniczych. W analizie skupiamy się na różnych aspektach tej zmiany, uwzględniając zarówno jej wpływ na prawo podatkowe, jak i społeczne konsekwencje dla polskiego sektora rolniczego oraz dla organizacji pozarządowych.

Podkreślamy kryteria kwalifikacyjne, które muszą spełniać organizacje rolnicze, aby móc ubiegać się o środki, oraz omawiamy trudności, z jakimi mogą się zmierzyć mniejsze i lokalne organizacje w spełnieniu tych wymogów. Szczególną uwagę zwracamy na proces aplikacyjny i powiązane z nim wyzwania administracyjne i logistyczne dla gmin, a także na potencjalne obawy związane z ochroną danych osobowych podatników.


Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także