Felieton

W obronie dziecka. Z pomocą matce – konferencja

icon
icon
4 minut
Udostępnij
Źródło: fot. twitter.com

Emocje związane z ogłoszeniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 października bieżącego roku wciąż nie opadają. Trwają dyskusje na temat ochrony życia poczętego oraz zapewniania pomocy dla matek. Fundacja Centrum Życia i Rodziny przeprowadziło panel dyskusyjny dotyczący właśnie tych zagadnień. W dyskusji udział brali prof. dr hab. Bogdan Chazan, lek. med. Grażyna Rybak, red. Andrzej Gajcy, Tisa Żawrocka – Kwiatkowska, prezes Fundacji Gajos.

źródło: twitter.com

Działalność Centrum Życia i Rodziny skupia się na upowszechnianiu i podejmowaniu działania promujących zdrowe wzorce kulturowe oraz te opiewające cywilizację życia. Otoczone wsparciem Centrum są wszelkie inicjatywy popierające i opiewające model trwałego małżeństwa i wielodzietnej rodziny. Fundacja od 13 lat organizuje i koordynuje Marsz dla Życia i Rodziny oraz wydarzenia mu pokrewne.

Centrum opracowało broszurę „W obronie życia. Kompendium wiedzy niezbędnej” zawierającą szereg informacji na temat ochrony życia i argumentów, dlaczego warto opowiadać się za życiem. Broszurą dostępna jest na stronie kompendiumprolife.pl i możną ja pobrać bezpłatnie.

Częstym pytaniem jakie pada w debacie publicznej ostatnich tygodniach jest to dotyczące zmian w realiach środowiska opowiadającego się za życiem oraz proaborcyjnego. Eksperci biorący udział w panelu nie dostrzegają jednak żadnych zagrożeń. Wręcz przeciwnie, percypują szansę w wyroku dla poprawy sytuacji zarówno nienarodzonych dzieci jak i ich matek. Lek. med. Rybak twierdzi, że dzięki podjętym przez Trybunał Konstytucyjny decyzjom, perinatalna opieka medyczna przejdzie swój renesans. Popularność hospicjów perinatalnych zyska na popularności. Kobiety otrzymają odpowiednią dla nich opiekę a medycyna perinatalna będzie miała okazję rozwinięcia skrzydeł. Już teraz niektóre schorzenia niegdyś decydujące o rychłej śmierci dziecka, teraz są uleczalne, jeśli zareaguje się w odpowiednim momencie. Tak jest w przypadku rdzeniowego zaniku mięśni, w wyniku którego dzieci nie dożywały pierwszego roku życia, a teraz po zaaplikowaniu odpowiedniego leku nie różnią się fizycznie od swoich rówieśników i są w stanie normalnie funkcjonować. 

Jednym z głównych argumentów środowiska proaborcyjnego przeciw wyrokowi Trybunału jest przypuszczalny rozwój podziemia aborcyjnego oraz rozkwit turystyki aborcyjnej poza granice kraju. Prof. Chazan twierdzi, iż jest to mało prawdopodobne, a jedynym zagrożeniem może być chwilowy wzrost nielegalnych aborcji farmakologicznych, które już teraz mają w Polsce miejsce. Niczego nie można stwierdzać na pewno. Biorąc pod uwagę malejące zainteresowanie protestami oraz ogólne niezadowolenie polskich kobiet wynikające z formy protestów, można stwierdzić, iż spekulacje profesora są trafne. 

„Lekarze mają ogromny wpływ na to jakie decyzje podejmuje matka. Nie wszyscy są przygotowani do tego, aby umieć rozmawiać z rodzicami o niepomyślnej diagnozie dziecka.” – prof. dr hab. Bogdan Chazan

W całej tej dyspucie problem pomocy i wsparcia dla matki nie może być pod żadnym pozorem pomijany. Prof. Chazan naświetla istotny problem dotyczący przekazywania złych wieści. Lekarze często nie są odpowiednio przygotowani, aby w chwili przekazania informacji o wadach dziecka, zapewnili odpowiednie wsparcie dla matki. A szczególnie w takiej sytuacji kobieta potrzebuje wsparcia, nie tylko ściśle medycznego, ale właśnie psychologicznego – potrzebuje zapewnienia, że otrzyma odpowiednią pomoc. 

Przeciwnicy wyroku utrzymują, że kobiety słyszące o wadach letalnych dziecka zostają „na lodzie” i we własnym zakresie muszą sobie poradzić z osobistą tragedią. Jak wspomniała Prezes Fundacji Gajusz, pacjentki faktycznie nie są skierowywane do ośrodków pomocy przez lekarzy, ale takie ośrodki, hospicja prężnie funkcjonują. Pani Żawrocka – Kwiatkowska zwraca uwagę, jak istotna jest współpraca ze szpitalem w ustalaniu szczegółów odnośnie rozwiązania i opieki po porodzie. I wskazywanie kobietom miejsc, w których uzyskają niezbędną pomoc merytoryczną i psychologiczną.  Uczestnicy konferencji podkreślają również wagę roli ojca, która bardzo często zostaje pomijana w dyspucie. Ojcowie również potrzebują wsparcia i edukacji jak zapewnić wsparcie matce dziecka. Bowiem choroba dziecka to nie tylko tragedia samej rodzicielki, ale obojga rodziców.

Tematyka podejmowana w ramach panelu jest wyjątkowo trudna, zarówno dla osób bezpośrednio dotkniętych chorobą dziecka jak i osób z zewnątrz. Uczestnicy konferencji dostrzegają jednak szansę na poprawę sytuacji polskich matek. Red. Andrzej Gajcy powiedział „Aborcja jest wyborem, ale zawsze wyborem złym”, co stanowi doskonała puentę wczorajszych rozważań. Rozwiązania podsuwane podczas rozmowy winny przekształcić się w podstawowe mechanizmy obowiązujące w sytuacji stwierdzenia wady letalnej u dziecka. Rozważania uczestników panelu mogą pomóc w usystematyzowaniu informacji na temat zmian wynikających z podjętej przez Trybunał Konstytucyjny decyzji. Stanowią one również źródło merytorycznych informacji z tego zakresu

Transmisja z konferencji dostępna jest na youtube.com

źródło: youtube.com

źródła:

Aktualności

O marszu

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

KIPR organizuje Akademię NGO!

Aktualności

Studia dedykowane dla NGO- trwa rekrutacja!

Aktualności

Wspólne oglądanie meczu w Hubie Dobrych Idei!