Felieton

Studiujesz prawo? To może być coś dla Ciebie

icon
icon
3 minut
Udostępnij

Z pewnością niejeden student kierunków prawniczych chce poszerzać swoja wiedzę w obszarze prowadzonych studiów.  Jednak by móc rzeczowo zdobywać tą wiedzę potrzebne są inicjatywy wspierające jego zainteresowania. Do takich projektów z pewnością możemy zaliczyć nowy projekt o nazwie Kolegium Legislacji zainicjowany przez Fundacje Inicjatyw Młodzieżowych. Więcej na ten temat w nowym felietonie dla Aktywiusz.pl pisze Łukasz Musiatowicz

Na wstępie pragnę przedstawić Fundacje Inicjatyw Młodzieżowych organizatora projektu, która nieprzerwanie od 2012 roku aktywizuje społeczność akademicką do działań obywatelskich. Swoją misję realizuje poprzez 3 główne projekty:

•          Akademia Liderów Rzeczypospolitej – największa szkoła liderów w Polsce dla studentów i absolwentów.

•          Magazyn Akademicki „Koncept” – największy miesięcznik akademicki w Polsce.

•          Klub Lidera Rzeczypospolitej – projekt zrzeszający liderów z całej Polski chcących działać na rzecz lokalnych społeczności.

Kolegium Legislacji to nowa inicjatywa Fundacji skierowana do środowiska społeczności akademickiej. Projekt ten jest skierowany do studentów studiów prawniczych chcących poszerzać swoje kompetencje i wiedzę zdobytą w trakcie studiów. Idea opiera się na przekonaniu o integracji młodego pokolenia wokół wartości takich jak: słuszne prawo, dobra legislacja, patriotyzm, właściwe i skuteczne rządzenie, poszanowanie tradycji, dobro wspólne. Będą to robić w trakcie tygodniowego wyjazdu szkoleniowego, gdzie wezmą udział w serii wykładów, warsztatów i spotkań poświęconych tematyce prawa i spraw społecznych. Prelegentami będą wiodące autorytety w dziedzinie nauk prawnych, politycy, urzędnicy i osoby pełniące inne istotne funkcje w życiu publiczny. Co z pewnością nada projektowi oryginalnych i merytorycznych atutów ku ucieszy uczestników.

Projekt zakłada przeprowadzenie na początku dwóch edycji zimową oraz letnią. Tłem teoretycznym tej pierwsze jest prawodawstwo związane z kryzysem gospodarczo-społecznym związanym z wybuchem pandemii COVID-19, stąd nazwa „Legislacja w czasie kryzysu”. Projekt posiada honorowy patronat Prezesa Rządowego Centrum Legislacji Krzysztofa Szczuckiego. 

Celem projektu jest zaprezentowanie skutecznego procesu legislacji, od momentu podjęcia decyzji o wdrożeniu regulacji, przez jej napisanie po wejście w życie oraz wykształcenie młodych patriotycznych obywateli, którzy w swojej pracy zawodowej będą kierować się zasadami uczciwości, prawdy, dobra i właściwego prawa. Projekt ten jest podobny do wcześniej opisywanej na Naszym portalu Ligi NGO’s, kładącej nacisk na rozwój osób z kategorii prowadzenia organizacji pozarządowych i różnego rodzaju aktywności społecznej.  Kolegium Legislacji jest odpowiedzią dla osób z zainteresowaniami w obrębie prawa i administracji publicznej, dlatego tez zajmuje się kształceniem osób z procesów legislacyjnych.

Dzięki takim projektom jak Kolegium Legislacji czy wspomniana Liga NGO’s, młodzież może rozwijać swoje zainteresowania, umiejętności, które to przyczynią się do rozwoju nie tylko ich działalności, ale i państwa Polskiego. Miejmy nadzieje że ilość tym podobnych projektów będzie stale rosła, by jak największe grono społeczności akademickiej miało możliwość i  było zaangażowane rozwojem osobistym.

Łukasz Musiatowicz

fot. pixabay

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Kongres 108 błogosławionych męczenników II wojny światowej

Aktualności

Konkurs rękodzielniczy dla KGW