Komunikaty

Trwają konsultacje w sprawie programu wspierania rozwoju Uniwersytetów Ludowych.

icon
icon
2 minut
Udostępnij

Uniwersytet Ludowy to placówka, która prowadzi kilkutygodniowe lub kilkumiesięczne kursy. Twórcą tej idei był duński poeta, teolog N.F.S. Grundtvig. Istotą tej koncepcji jest edukowanie oraz budowanie tożsamości narodowej. Starają się też kształtować postawy obywatelskie i przeciwdziałać marginalizacji społecznej. W Polsce Uniwersytety Ludowe mają niemal stuletnią tradycję. Niektóre z nich, po II Wojnie Światowej miały za zadanie repolonizację ludności.

źródło: niw.gov.pl

Cel programu:

Założeniem przedsięwzięcia jest kształcenie dorosłych osób, które pragną rozwijać się przez całe życie. Każdego dnia otwierają się przecież przed nami nowe możliwości i nowe wyzwania, które wymagają wiedzy bądź umiejętności.

„Głównym celem Programu jest rozwój edukacji dorosłych w formie grundtvigiańskich uniwersytetów ludowych:

  • umożliwiających rozwój osobisty, zawodowy i zwiększenie aktywności obywatelskiej,
  • wpływających na rozwój społeczności lokalnych,
  • zachowujących oraz przekazujących tradycję i dziedzictwo narodowe”.

Najważniejsze informacje:

  • Przedmiotem Konkursu jest udzielenie dotacji celowej na wzmocnienie potencjału instytucjonalnego placówek,
  • Na dotacje dla organizacji, przewidziano 3 mln złotych,
  • Uwagi i propozycje można zgłaszać do 16 września 2021 r. na adres ul@niw.gov.pl
  • wnioski składane będą za pośrednictwem Systemu Obsługi Dotacji,
  • Każdy głos organizacji pozarządowych się liczy, dlatego warto wyrażać swoje oczekiwania i potrzeby!

Edukacja i integracja

Uniwersytety Ludowe nie tylko kształtują postawy i budują osobowość, ale także integrują ich uczestników. Początkowo miały za zadanie uczyć szeroko pojętego rolnictwa, jednak z czasem, katalog możliwości się rozszerzył. Dzisiaj stanowią wzmocnienie znaczenia ludności wiejskiej, akcentują małą ojczyznę, krzewią wartości kulturalne, nauczają języków i odwołują się do współczesnych uwarunkowań społeczno-gospodarczych. Dzięki wspólnemu kształceniu w tym kierunku, zacieśniają się więzi i relacje, które są niezwykle istotne w kontekście obecnych kryzysów.

źródła:

fot.: pixabay

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także