Komunikaty

Duża Konferencja Naukowa online? Młodzi działacze pokazują, że można

icon
icon
6 minut
Udostępnij

28 września 2020 roku Fundacja Życie realizująca program Liga NGO’s zorganizowała pierwszą Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. Organizacje pozarządowe – misja, cele, zadania. Filary społeczeństwa obywatelskiego”. Wydarzenie okazało się wielkim sukcesem, udział w nim wzięli przedstawiciele wielu środowisk, przez co dyskusja trwała prawie 8 godzin. Można uznać to za platformę, dzięki której osoby zaangażowane w rozwój trzeciego sektora mogą wymieniać się swoimi pomysłami i doświadczeniami – dla aktywiusz.pl pisze Tomasz Bojanowski.

Przystępując do planowania tego przedsięwzięcia organizatorzy założyli sobie pewne cele. Jednym z nich było podjęcie debaty nad ukształtowaniem tzw. trzeciego sektora, zarówno w wymiarze teoretycznym i praktycznym. Co ważne, do wygłoszenia referatów zostały zaproszone zarówno osoby doświadczone, od lat związane z działalnością organizacji pozarządowych, osoby młode, dopiero rozpoczynające swoją przygodę z NGOs, ale także naukowcy np. prawnicy, ekonomiści i socjologowie, którzy potrafią omówić pewne kwestie z szerokiej, zewnętrznej perspektywy.

Konferencja składała się z VI paneli tematycznych oraz z jednego panelu eksperckiego. W związku z reżimem sanitarnym wydarzenie zostało zorganizowane w trybie zdalnym za pomocą platformy Click Meeting. Dzięki temu udział w konferencji mogło wziąć aż 30 prelegentów.

Panel I: „Organizacje pozarządowe wobec przestępstw”

Organizatorzy postanowili odejść od szablonowych rozwiązań, przez co konferencje zainaugurował jeden z paneli tematycznych, a nie ekspercki. Pierwsze zagadnienie, które było omawiane przez prelegentów dotyczyło postawy organizacji pozarządowych wobec przestępstw tj. reakcji i prewencji. Tomasz Juraszek omówił zakres działalności Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Antymobbingowego OSA w Gdańsku. Następnie referat „Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw jako pomoc ofiarom przestępstw kryminalnych” wygłosiła Paulina Chudzik (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach). Interesujące wystąpienie pt. „Funkcjonowanie oraz dostępność organizacji pozarządowych oferujących pomoc psychologiczną dla ofiar przestępstw” wygłosił Michał Kurek.

Panel II: NGOs: Czym się zajmują i na jakiej podstawie działają? – Zagadnienia ogólne

Drugi panel był zdecydowanie bardziej teoretyczny. Najpierw ciekawy referat pt. „Dynamika zmian funkcjonowania organizacji pożytku publicznego w Polsce w latach 2004-2017” wygłosiła Magdalena Lubaś (Uniwersytet Jagielloński). Jako drugi głos zabrał Sebastian Traczyk (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie), który poruszył temat organizacji kościelnych i wyznaniowych oraz ich prawnej specyfiki. O wizji, misji i celach organizacji w ujęciu lokalnym mówił Dawid Radomski, a Marcin Kowalski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) omówił „Prawne aspekty działalności pożytku publicznego”.

Panel III: Organizacje pozarządowe jako wsparcie bezpieczeństwa państwa

Bardzo praktyczny wymiar miał panel trzeci, który dotyczył kwestii związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa. Dr inż. Kolmann (Szkoła Główna Służby Pożarniczej) wygłosił referat „Zagrożenie terroryzmem i edukacja obronna obywateli jako nieoczywiste kwestie właściwe funkcjonowaniu pozarządowych organizacji ratowniczych”. Na temat zadań i misji organizacji proobronnych mówił Radosław Kondracki (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach). Następnie Dominika Jastrzębska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) omówiła „Znaczenie organizacji pozarządowych dla bezpieczeństwa społecznego na początku trzeciej dekady XXI wieku”. Panel zwieńczyła Natalia Wróbel wystąpienie na temat polskich organizacji proobronnych.

Panel IV: Sposobności rozwoju organizacji pozarządowej

Temat panelu czwartego był dość ogólny. Dzięki temu każdy uczestnik konferencji mógł znaleźć coś dla siebie. Najpierw głos zabrali Wiktoria Cieśla i Dawid Baltyzar (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). Poruszyli oni temat „Źródła finansowania organizacji pozarządowych, czyli skuteczne instrumenty pozyskiwania środków na realizację zadań publicznych”. Dalej Agnieszka Kminikowska wyłożyła kwestie PR i jego wpływy na działalność organizacji pozarządowych. Dyskusję zakończył Piotr Wójtowicz referatem na temat pozyskiwania środków na cele statutowe organizacji pozarządowych.

Panel ekspercki: Debata dotycząca roli organizacji pozarządowych w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego

Panel ekspercki był głównym punktem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Organizacje pozarządowe – misja, cele, zadania. Filary społeczeństwa obywatelskiego”. Wśród ekspertów znaleźli się: Szczepan Kasiński – fundraiser z certyfikatem EFA , strateg, współzałożyciel i prezes agencji Armiger; Paweł Woliński – menedżer, od roku 2009 zaangażowany w projekty społeczne na rzecz rodzin i polityki rodzinnej (Fundacja Mamy i Taty, Związek Dużych Rodzin 3, Familion.pl, CitizenGo); Radosław Podogrocki – dyrektor Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; harcmistrz, Naczelnik Harcerzy ZHR w latach 2010–2012; Dawid Radomski – trener umiejętności miękkich, redaktor portali pytam.edu.pl i rodzice.co, trener w Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii; Michał Owczarski – prezes zarządu Fundacji Życie, animator wydarzeń kulturalnych i patriotycznych, organizator konferencji, debat i seminariów o tematyce rodzinnej i społecznej. Eksperci dyskutowali przez prawie 90 minut na różne tematy związane z przyszłością organizacji pozarządowych. Niemal wszyscy wskazali, że kluczowe w tym kontekście będzie podejście nowego pokolenia, które właśnie rozpoczyna swoją przygodę z trzecim sektorem. To właśnie to pokolenie będzie miało duży wpływ na pozycję trzeciego sektora w Polsce.

Panel V: Organizacje pozarządowe w procesie kształcenia dzieci i młodzieży

Kolejny panel dotyczył organizacji, które zajmują się działalnością edukacyjną i prorodzinną. Dyskusję rozpoczęła w temacie „Członkostwo uczniów i studentów w organizacjach pozarządowych. Analiza wpływu na kształtowane w nich postawy społeczne oraz zmieniający się system wartości na przykładzie działalności Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia” rozpoczęła Patrycja Frydrych. Następnie Ewa Majewska omówiła działalność Fundacji Akademia Umiejętności. Magdalena Dąbrowska przedstawiła profil Stowarzyszenia Studia Na Horyzoncie, a Kinga Trzmielewska omówiła „Inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej przez Fundację Omniveda”.

Panel VI: Działalność NGO w Praktyce

Konferencje zakończył panel omawiający funkcjonowanie poszczególnych organizacji w praktyce. Eliza Filipiak wygłosiła referat „Organizacje pozarządowe jako formy nacisku na decydentów politycznych”. Następnie Anna Bieganowska-Skóra (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) opowiedziała o doświadczeniach Akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” związanymi ze społecznym komitetem. Krystyna Popowska (Akademia Pedagogiki Specjalnej) poruszyła ciekawy temat „Self-adwokaci – aktywiści łamiący stereotypy”. Z kolei Mateusz Pacierz przedstawił „Młode organizacje NGO w realiach trzeciego sektora – zagrożenia i szanse”. Ostatnie merytoryczne wystąpienie autorstwa Stanisława Hudzika i Jakuba Gałusza dotyczyło pozycji organizacji pozarządowych w procesie cywilnym.

Konferencje tego typu są bardzo potrzebne polskim organizacjom pozarządowym. W czasach pandemii jest to jedyny sposób na wymianę doświadczeń i pomysłów. Organizatorzy już zapowiedzieli, że w niedługim czasie będą chcieli zorganizować drugą edycję konferencji, w której głos będą mogli zabrać przedstawiciele innych środowisk. Miejmy nadzieję, że takie inicjatywy będą katalizatorem, który przyśpieszy rozwój polskich środowisk związanych z organizacjami pozarządowymi.

Tomasz Bojanowski

fot.pixabay

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Nabór do członkostwa w KM Interreg Polska-Słowacja 2021-2027

Aktualności

Ważna wiadomość dla NGO – KRS tylko online

Aktualności

Kolejne spotkanie warsztatowe za Nami!