Nabór do Komitetu Monitorującego

Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych w ramach procedury naboru Komitetów Monitorujących

icon
icon
1 minut
Udostępnij

Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłosiła nabór przedstawicieli/ek organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Wyborczej w ramach procedury naboru do Komitetów Monitorujących do krajowych programów.

Każda organizacja uczestnicząca w naborze może złożyć jeden formularz zgłoszeniowy.

Wymagania dot. kandydatów

Osoby zgłoszone powinny:

  1. posiadać obywatelstwo polskie oraz czynne prawo wyborcze w wyborach powszechnych;
  2. wyróżniać się wiedzą i doświadczeniem w sprawach związanych z działalnością pożytku publicznego i wolontariatem;
  3. posiadać niezbędną znajomość funduszy europejskich i móc udokumentować działalność w organizacjach pozarządowych (tj. doświadczenie w ciałach statutowych, albo pełnienie funkcji kierowniczych, albo funkcje eksperckie w organizacjach pozarządowych);
  4. posiadać zdolności analityczne i komunikacyjne oraz umiejętność logicznego przedstawiania argumentów.

Osoby do Komisji Wyborczej mogą zgłosić związki stowarzyszeń ogólnopolskie (co najmniej 8 województw) albo regionalne, albo branżowe, albo organizacje patronackie reprezentujące zorganizowane społeczeństwo obywatelskie, o których mowa w art. 4 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) NR 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (tj. sieci działające na podstawie porozumienia lub umowy zawartej pomiędzy organizacjami pozarządowymi).

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Nagranie z webinaru: RODO w NGO

Aktualności

W Małopolsce powstanie las