Komunikaty

Młodzieżowa Akademia Samorządowa – Samorząd dla młodych, młodzi dla samorządu!

icon
icon
3 minut
Udostępnij

Młodzieżowa Akademia Samorządowa jest odpowiedzią na potrzeby śląskiej młodzieży, dotyczące lepszego zrozumienia mechanizmów funkcjonowania polskiego systemu samorządu terytorialnego na różnych jego szczeblach. Głównym Celem Młodzieżowej Akademii Samorządowej jest zwiększenie świadomości wśród młodzieży, na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego a także inicjowanie aktywności, związanej z kształtowaniem polityki młodzieżowej.

fot. akademiasamorzadowa.com

Na czym polega Młodzieżowa Akademia Samorządowa?

Główną osią Młodzieżowej Akademii Samorządowej jest cykl wartościowych spotkań, w różnych gminach Województwa Śląskiego. W trakcie spotkań będą się odbywały spotkania z decydentami politycznymi oraz ekspertami z zakresu administracji samorządowej. W planach są także wizyty studyjne w placówkach organów samorządu terytorialnego (np. Urząd Gminy, Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki). W wybranych miastach odbędą się także konferencje. Namacalnym efektem projektu ma być utworzenie Map Lokalnych Potrzeb Młodzieży Województwa Śląskiego, a także zbioru rekomendacji, który zostanie publikowany w formie poradnika „Młodzi w Samorządzie Lokalnym”.

Gdzie się odbędzie?

Zakres terytorialny projektu obejmuje Województwo Śląskie. Poszczególne spotkania mają odbyć się w takich gminach, jak: Katowice, Świerklaniec, Bytom, Mikołów, Cieszyn, Gaszowice, Tychy, Dąbrowa Górnicza. W poszczególnych miastach uczestnicy Akademii będą mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem dużego wojewódzkiego miasta, a także strategii zarządzania nim. Poznają tajniki funkcjonowania samorządu wojewódzkiego oraz jednostek pomocniczych obecnych w dużym mieście (jak na przykład Rada Dzielnicy). Uczestnicy poznają różnice, pomiędzy zarządzaniem Gminą Wiejską, a Gminą Miejską. Będą mieli okazje prześledzić proces promocji miasta, aspekty współpracy transgranicznej i międzynarodowej, a także zasady ochrony środowiska w ramach samorządu terytorialnego.

Uczestnicy

Do uczestnictwa w Młodzieżowej Akademii Samorządowej organizatorzy zapraszają młodzież z województwa śląskiego, a zwłaszcza z wymienionych wyżej miast w których odbędzie się cykl spotkań. Preferowany przedział wiekowy uczestników wynosi 18-26 lat.

Organizator

Organizatorem Młodzieżowej Akademii Samorządowej jest Instytut Roździeńskiego. Jest to zarejestrowane w 2016 roku stowarzyszenie, które organizuje międzynarodowe projekty wymian młodzieżowych (finansowanych z zasobów Programu Erasmus+ oraz Polsko-Litewskiego Funduszu Wymian Młodzieży), jest odpowiedzialne za kultowy projekt fotograficzny „Obiektywnie Śląskie” oraz szereg projektów lokalnych skierowanych do młodzieży w wieku szkolnym ponadpodstawowych i studenckim oraz osób starszych.

Młodzieżowa Akademia Samorządowa jest projektem współfinansowanym w ramach programu Unii Europejskiej „Erasmus+”.

Maciej Malik – prezes stowarzyszenia Instytut Roździeńskiego o projekcie Młodzieżowej Akademii Samorządowej mówi: „Chcemy, by młodzi zyskali wiedzę i umiejętności, ale także pragniemy przekazać samorządowi terytorialnemu cenne informacje i włączyć się w działania, prowadzone przez różne jednostki.  To obustronna współpraca z obustronnymi korzyściami.”

źródła: www.obiektywnieslaskie.pl/kontakt/, www.rozdzienski.org/, www.akademiasamorzadowa.com/

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Pomoc humanitarna – kluczowe działania trzeciego sektora

Aktualności

I Kongres Radom Przyszłości