Komunikaty

Studia MBA o tematyce społeczeństwa obywatelskiego

icon
icon
1 minut
Udostępnij

Już od nowego semestru Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna prowadzić będzie zajęcia na kierunku Executive Master of Business Administration (EMBA) Państwo, samorząd, trzeci sektor. Odpowiedzialne zarządzanie.

Ten unikalny kierunek bez wątpienia związany jest z Twoją działalnością, a zdobyta wiedza otworzy przed absolwentami szereg możliwości! 

Zajęcia realizowane są przez ekspertów odpowiedzialnych za obecny stan prawny dotyczący dziedziny pożytku publicznego, system pozyskiwania funduszy oraz rządowe wsparcie dla III sektora. Wielu z wykładowców wywodzi się z organizacji obywatelskich, biznesu oraz jednostek samorządu terytorialnego, przez co zna potrzeby oraz wyzwania stojące przed takimi podmiotami, które dążą do profesjonalizacji swoich działań, sprawnego oraz odpowiedzialnego społecznie zarządzania.

W programie zajęć studiów znalazły się między innymi tematy dotyczące funkcjonowania samorządu terytorialnego, myślenia projektowego i tworzenia strategii rozwoju, public relations zarządzanego podmiotu, efektywnego pozyskiwania środków unijnych czy też realizowania polityk rządowych oraz samorządowych wobec sektora społeczeństwa obywatelskiego.

Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do pełnienia funkcji zarządczych w organizacjach pozarządowych oraz podmiotach samorządowych, będą także gotowi do zasiadania w radach nadzorczych, w szczególności w spółkach prawa handlowego realizujących zasady odpowiedzialnego biznesu.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Trzeci sektor w liczbach

Aktualności

Czym jest GROWID?