Komunikaty

19 sierpnia – Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej

icon
icon
2 minut
Udostępnij
Źródło: freepik.com

Święto to ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2009 roku. Dzień ten ma upamiętniać atak bombowy z 19 sierpnia 2003 roku w bagdadzkim hotelu Canal, gdzie zginęły 22 osoby. Co roku obchody Światowego Dnia Pomocy Humanitarnej przebiegają pod innym hasłem. Uczestnicy to ludzie i instytucje wspierające system pomocy humanitarnej w celu niesienia tzw. pomocnej dłoni osobom dotkniętym przez kryzys a także ochrony pracowników pomocy humanitarnej.

O tego typu pomocy często mówi się w mediach przy okazji różnego rodzaju klęsk żywiołowych, ataków terrorystycznych i wszelkiego rodzaju katastrof. Czym tak naprawdę zajmuje się pomoc humanitarna?

O pomocy humanitarnej słów kilka

Jej zadaniem jest przede wszystkim ratowanie i ochrona ludzkiego życia w czasie klęsk i katastrof – spowodowanych lub nie – działalnością człowieka. Nie ogranicza się ona tylko do tych działań. Angażuje się również w:

 • sytuacje ludzi dotkniętych długotrwałymi kryzysami lub tzw. „zapomnianymi kryzysami”;
 • krótkotrwałe czynności w zakresie odbudowy i rekonstrukcji, 
  w szczególności infrastruktury i sprzętu, mając na uwadze długoterminowe cele rozwoju;
 • pomoc w związku z migracją ludności spowodowaną klęskami żywiołowymi lub działalnością człowieka;
 • zapobieganiu katastrofom i ich skutkom;
 • poszukiwanie zaginionych;
 • udzielanie pomocy przedmedycznej;
 • dostarczanie leków i sprzętu medycznego ratującego życia a także produktów pierwszej potrzeby.
Kto angażuje się w pomoc humanitarną?

Do podstawowych instytucji międzynarodowego systemu humanitarnego należą:

 • Organizacja Narodów Zjednoczonych;
 • Organizacje rządowe;
 • Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca;
 • Organizacje pozarządowe.

W tym wyjątkowym dniu świętują ludzie, którzy cały rok wspierają potrzebujących. Dyrektor częstochowskiej Caritas informuje, że poszczególne oddziały tej organizacji współdziałają w ramach pomocy humanitarnej na szczeblu międzynarodowym: „W kooperatywie z Caritas Polska współpracujemy też w pomocy międzynarodowej m.in. w Wenezueli, Libanie czy Syrii. Nadal próbujemy też walczyć ze skutkami Covid-19. Jesteśmy w gotowości niesienia pomocy.”.

Stowarzyszenia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca wspierają osoby poszkodowane przez pandemię i susze spowodowane ocieplaniem klimatu. Obecnie skupiają się na ofiarach trzęsienia ziemi na Haiti i Afgańczykach ciemiężonych przez Talibów. 

Pracownikom i wolontariuszom organizacji niosących pomoc humanitarną należą się ogromne podziękowania, gdyż nie jest to łatwa ani bezpieczna praca. Od 19 sierpnia 2003 r. ponad 5000 pracowników organizacji humanitarnych straciło życie, zostało rannych, uwięzionych, porwanych lub napotkało inne trudności uniemożliwiające im dalszą pracę.

źródła: Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej 2021, Czym jest pomoc humanitarna?, W wyścigu z kryzysem klimatycznym nie możemy zostawić nikogo w tyle., Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Rusza nowy projekt Ośrodka Analiz Cegielskiego!

Aktualności

Jak założyć fundację lub stowarzyszenie?