Felieton

Bronią cywilizacji łacińskiej ponieważ bronią rodziny

icon
icon
5 minut
Udostępnij

Dzisiejszy świat stawia przed nami wiele wyzwań. Wiele z nich dotyczy funkcjonowania tradycyjnego modelu rodziny w dzisiejszym świecie. W istocie, rodzina jest podstawową komórką społeczną, na której opiera się cały dorobek cywilizacji łacińskiej, ale nawet mimo tych zasług jest ona zewsząd atakowana. Niemniej warto wskazać, że w środowisku organizacji pozarządowych podejmowane są inicjatywy, których celem jest ochrona tradycyjnych wartości, w tym rodziny. Tutaj należy wskazać konferencję „Wychowani do samodzielności”, która została zorganizowana przez Fundację Życie w ramach projektu „Akademia Rodziny” – dla aktywiusz.pl w nowym felietonie pisze Tomasz Bojanowski.

Na początku warto kilka słów powiedzieć o samych projekcie, którego celem jest wzmocnienie pozycji rodziny w społeczeństwie oraz pomoc rodzinom, które mają problemy i znalazły się na zakręcie. Można powiedzieć, że dzisiejsza rodzina znajduje się w niemałym kryzysie. W związku z tym powstała „Akademia Rodziny”. Jest to cykl warsztatów, seminariów, konferencji i szkoleń skierowany do rodziców, wychowawców, nauczycieli i wszystkim tym, którym zależy na dobru rodziny. Każdy zainteresowany może wziąć udział w projekcie, zadać pytanie i uzyskać odpowiedź. Warto wskazać, że projekt jest współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

W związku z pandemią koronawirusa projekt nie działa tak prężnie jak wstępnie zakładano, niemniej wystartował i posiada już pewną bazę. Akademia Rodziny składa się z trzech elementów:

  1. Ogólnopolskich konferencji
  2. Terenowych warsztatów, seminariów i szkoleń
  3. Praktycznym poradniku internetowym.

Aktualnie główną bazą wiedzy projekt jest poradnik internetowy w formie video, z którego każdy może skorzystać w serwisie Youtube. Obecnie w ramach projektu powstało 31 filmów, w których eksperci – psychologowie, pedagodzy, mediatorzy, nauczyciele – poruszają rozmaite tematy w formie studium przypadku tak, aby w pełni omówić dany problem. W kolejnych dniach opublikowanych zostanie jeszcze co najmniej dziewięć filmów, które będą stanowić wartościowe źródło wiedzy. Wydaje się, że taka inicjatywa jest niezwykle potrzebna w realiach pandemii. Jest to swego rodzaju wyjście naprzeciw wobec oczekiwań członków rodzin, które zmagają się z różnymi problemami. Dzięki temu będą mogli skorzystać z porady, bez wyjścia z domu.

Wartościowym elementem projektu byłyby zapewne spotkania w terenie, które pozwalają na dokładne omówienie problemów, które trapią konkretne rodziny. Niemniej z powodu koronawirusa nie mogły one wystartować. Na szczęście 24 listopada udało się zorganizować w trybie zdalnym VII konferencję „Wychowani do samodzielności”. Na zaproszenie organizatorów wydarzenie otworzył Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak, któremu niezwykle bliskie jest dobro rodziny i dzieci. Jest on czynnie zaangażowany w obronę tradycyjnych wartości i rolę rodziny w życiu społecznym.

Następnie w konferencji głos zabrali eksperci. Celem pierwszego panelu merytorycznego było znalezienie odpowiedzi na pytanie „Dlaczego mamy być samodzielni”? W tym aspekcie szeroko została omówiona kwestia zaangażowania społecznego oraz społeczeństwa obywatelskiego. Najpierw głos zabrał prof. UAM dr hab. Michał Michalski, który omówił temat kryzysu altruizmu i zaangażowania społecznego. Następnie o dobrych praktykach w samorządach opowiedział Jan Urmański, a zagadnienie współpracy administracji lokalnej z NGO, biznesem, kościołem, lokalnymi liderami zmian naświetlił Paweł Woliński.

Drugi panel ekspercki był dużo bardziej praktyczny i dotyczył kwestii nauki samodzielności i był skierowany przede wszystkim do rodziców . Najpierw prof. dr hab. Bogusław Śliwerski zaprezentował współczesne podejście do „kształcenia wychowującego do i w samodzielności”. Następnie dr Andrzej Mazan omówił kwestie tworzenia przestrzeni dla zainteresowań ucznia i aktywizacji rodziców. Jako ostatnia głos zabrała Ewa Kazimierczak, której przemówienie dotyczyły bliskości w relacjach rodzinnych oraz empatii.

Wysoce praktyczny była także ostatnia część konferencji. Dyskusje rozpoczął prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski, który wygłosił przemówienie dotyczące zaangażowania społecznego wychowawców i ich styku z obowiązkami pedagogicznymi, w aspektach moralnych, etycznych i wychowawczych. Bogna Białecka mówiła o budowaniu więzi społecznych, a Dawid Radomski opowiedział o aktywizacji młodzieży na zajęciach pozalekcyjnych oraz o kwestii wypalenia. Każdy panel był owocny w dyskusji i pytania zainteresowanych.

Konferencja trwała ponad sześć godzin i osoby, które wzięły w niej udział z pewnością nie żałują. Było ich ponad 2000, a zainteresowani mogli dowiedzieć się wielu nowych rzeczy na temat funkcjonowania rodziny oraz o problemach z jakimi mogą się zetknąć. Co więcej niektóre wystąpienia zawierały gotowe i kompleksowe rozwiązania problemów, które aktualnie trapią polskie rodziny. Wyżej omawiana inicjatywa jest niewątpliwie potrzebna, ponieważ porusza problemy istotne z punktu widzenia społeczeństwa, które bez silnej pozycji rodziny może ulec degeneracji. Miejmy nadzieję, że w przyszłości zobaczymy więcej podobnych inicjatyw, a co istotne, że przyniosą one pożądane efekty, dla dobra nas wszystkich.

Tomasz Bojanowski

Źródła:

24 listopada 2020 r. bezpłatna VII Konferencja online „Wychowanie do samodzielności”

https://app.evenea.pl/event/akademiarodziny9pazdziernika/

główna

fot. screenYT/MaskacjuszTV

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także