Komunikaty

Środowisko to nasza przyszłość. Ziemia – okiem działaczy pozarządowych

icon
icon
6 minut
Udostępnij

Ziemia, nasza planeta…. nie od dziś wiadomo, że jej stan pogarsza się z roku na rok. Na szczęście nasze pokolenie zaczęło zwracać większą uwagę na problemy związane z ekologią i ochroną środowiska, zdając sobie sprawę z tego, że proces wyniszczania planety jest ciężki do odwrócenia, a stan środowiska, w którym żyjemy zależy od jej mieszkańców. Coraz częściej słyszy się o strajkach, fundacjach, licznych przedsięwzięciach mających na celu zarówno uświadamianie jak i promowanie życia w zgodzie z naturą. Duże znaczenie w powyższym temacie odgrywa młode pokolenie, dla którego losy Ziemi nie są obojętne. Warto tutaj wspomnieć o działalność na rzecz promocji życia w zgodzie z naturą, jaką prowadzi publicysta Gazety Polskiej, Jacek Liziniewicz, piszący o kwestiach ważnych dla przyrody. Czy powinniśmy dbać o to co nas otacza? Jeśli tak, to dlaczego i w jaki sposób to czynić? – dla Aktywiusz.pl pisze Łukasz Musiatowicz.

Lasy – to właśnie one zaspokajają ponad połowę niezbędnego zapotrzebowania na tlen. Ich karczowanie staje się normą, pomimo tego, iż odgrywają tak ważną rolę w przyrodzie oraz życiu każdego z nas. Należy je chronić. Europa Zachodnia, która pierwotnie była ogromną, tętniącą życiem puszczą, straciła na rzecz siedlisk ludzkich oraz gruntów rolnych około 90% swoich pierwotnych lasów. Obecnie problem niekontrolowanego wycinania drzew dotyczy lasów deszczowych w tropikach, zwanych „zielonymi płucami ziemi”. Mam tu na myśli między innymi Puszczę Amazońską. Posiadają one znaczący wkład w stabilizację klimatu na ziemi. Nie tylko pochłaniają dwutlenek węgla z atmosfery, ale są również największym producentem tlenu, który jest niezbędny do życia całej naszej planety. Przede wszystkim wszelkie organizmy żywe, których ilość możemy określać w miliardach, jak nie bilionach.

Zmiany środowiskowe mogą oznaczać koniec życia na naszej planecie. Największym problemem jest duże zanieczyszczenie powietrza, powodujące zmiany składu ziemskiej atmosfery, której poszczególne warstwy poprzez zdolność do przepuszczania, bądź zatrzymywania różnego rodzaju promieniowania np.: VIS, IR, UV regulują temperaturę na powierzchni Ziemi. Zakłócenie tego niezwykle precyzyjnego mechanizmu może być dla nas wszystkich tragiczne w skutkach. Trudno nawet przewidzieć, czy dalsze pogłębianie się tego problemu spowoduje nagłe ocieplenie klimatu czy też zapoczątkuje erę zlodowacenia.

Dziura ozonowa. Czym tak właściwie jest? Czy jest zagrożeniem dla ludzkości? Jest ona zjawiskiem, w którym redukuje się ozon w stratosferze. Powoduje to brak ochrony przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym, a nadmierna emisja dwutlenku węgla oraz gazów przemysłowych zawierających azot, brom i chlor jest realnym zagrożeniem dla ozonu tworzącego naturalny filtr, który chroni nas przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym. Coraz częściej odnotowuje się przypadki czerniaka spowodowanego ekspozycją na słońce skóry niezabezpieczonej kremami z filtrem UV. Zjawisko to jest niezwykle niepokojące. Zważywszy na to, że jeszcze kilka pokoleń wstecz nie tylko nie słyszano o kremach chroniących nasz organizm przed promieniowaniem, ale również bez ograniczeń korzystano z dobroczynnego wpływu kąpieli słonecznych, ponieważ nie groziło to tak poważnymi konsekwencjami jak obecnie.

Wycinka i przekop znacznych terenów ziemi jest procesem koniecznym, ale niestety także nieodwracalnie zmieniającym środowisko.

Zagrożona wyginięciem flora i fauna. Z wyżej wymienionych powodów i naruszania przez człowieka ładu obowiązującego w przyrodzie z powierzchni Ziemi znikają wciąż nowe gatunki roślin i zwierząt. Z dnia na dzień kolejne okazy trafiają do tzw. „Czerwonej Księgi” zawierającej już ponad 59 tysięcy zwierząt, roślin i grzybów zagrożonych całkowitym wyginięciem. Naszym obowiązkiem jako młodych ludzi jest zatrzymanie tego procesu, byśmy nie tylko my mogli się cieszyć okazałością i pięknem naszej przyrody, ale także kolejne pokolenia. Przykładem na działalność związaną z ochroną zwierząt może być, znajdujące się na naszym polskim podwórku, Stowarzyszenie Obrońców Zwierząt „ARKA”. Funkcjonuje ono od 1999 r., a jego członkowie opierają swoją działalność na pracy społecznej na rzecz zwierząt.

Coraz częściej nasilające się alergie, choroby skóry, układu krążenia, układu oddechowego (astma)… tak zanieczyszczone środowisko wpływa na rozwój przeróżnych i niezwykle groźnych chorób u człowieka. W ostatnich latach niepokojąco wzrósł odsetek nowo narodzonych dzieci cierpiących na wszelkiego rodzaju alergie wziewne i pokarmowe, a jeszcze kilkadziesiąt lat temu były to przypadki incydentalne.

Czyste i zadbane środowisko przyrodnicze z całą pewnością znacząco podnosi walory turystyczne danego obszaru, dlatego nieskażone terytoria przyciąga turystów W ekologicznych ekosystemach często spotyka się również zagrożone gatunki roślin i zwierząt, które zawsze stanowią dużą atrakcję dla turystów. Czyste morze, góry, jeziora, lasy i parki działają na ludzi odprężająco i są nieodzownym elementem udanego wypoczynku. Wiele zadbanych terenów ukierunkowanych jest wyłącznie na przemysł turystyczny. Wiadomo bowiem, że im bardziej rozwinięta jest infrastruktura i zaplecze logistyczne dla urlopowiczów w danym regionie, tym większych korzyści ekonomicznych mogą spodziewać się jego mieszkańcy. W tym miejscu należałoby wspomnieć o Lidze Ochrony Przyrody (LOP), która już od 1927 roku zajmuje się promowaniem, w szczególności pośród młodych ludzi, wrażliwości i umiłowania do bogactw przyrody. LOP kładzie szczególny nacisk na zrozumienie, dlaczego tak istotna jest ochrona natury.

Podsumowując- zdecydowanie lepiej żyje się w czystym otoczeniu. Nikt z nas nie lubi mieszkać i żyć w miejscach, gdzie jest brudno a powietrze jest zanieczyszczone. Człowiek od początku istnienia świata swój rozwój i postęp zawdzięczają dobrom naturalnym i wiedzy, którą czerpał z otaczającego go środowiska. Żaden człowiek nie chciałby zamieszkać w śmietniku, a to niestety potrafi robić człowiek z przyrodą. Środowisko naturalne, w którym żyjemy można porównać do wielkiego wspólnego domu. Każdy z nas powinien o niego dbać i nie dopuścić do zakłócenia naturalnego ładu w nim panującego. Naturalna równowaga w przyrodzie kształtowała się na przestrzeni dziejów, po to by w końcu stworzyć dla ludzi i innych gatunków optymalne warunki do życia. Zniszczenie jej może oznaczać niestety samounicestwienie ludzkości.

Łukasz Musiatowicz

Źródła:

https://www.forbes.pl/csr/najwieksze-zagrozenia-dla-srodowiska/hl5njle

https://www.eea.europa.eu/pl/articles/w-jaki-sposob-zagrozenia-srodowiskowe

https://www.wwf.pl/zagrozone-gatunki

https://www.eea.europa.eu/pl/themes/climate/about-climate-change

https://globalna.ceo.org.pl/wiedza-o-spoleczenstwie-geografia-biologia/artykuly/swiat-zmiany-klimatyczne

fot. twitter/PGNIG

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także