Komunikaty

Studia dedykowane dla NGO- trwa rekrutacja!

icon
icon
2 minut
Udostępnij
Źródło: freepik.com

Wraz z rozpoczęciem roku akademickiego 2021/2022 na uczelni Collegium Intermarium w Warszawie będą prowadzone zajęcia na studiach podyplomowych – zarządzanie organizacjami pozarządowymi. 

To idealny kierunek dla aktywnych działaczy i społeczników oraz dla wszystkich, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę na temat organizacji pozarządowych, III sektora czy społeczeństwa obywatelskiego. Studia adresowane są przede wszystkim do przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i podmiotów, które współpracują w administracji publicznej na szczeblu samorządowym, centralnym i innym.  

Zajęcia na podyplomowych studiach z zarządzania będą odbywać się w trybie niestacjonarnym przez dwa semestry. Poprzez zjazdy odbywające się w Warszawie a także  
w formie on-line. W programie studiów w sumie zaplanowanych jest 200 godzin zajęciowych z czego aż 120 godzin to zajęcia praktyczne. Prowadzone przez najlepszych specjalistów, którzy specjalizują się tematyką trzeciego sektora w naszym kraju. Językiem wykładowym będzie język polski. 

W programie studiów są przewidziane między innymi zajęcia dotyczące tematyki sprawozdawczości organizacji, społeczeństwa obywatelskiego, zarządzania komunikacją zewnętrzną i wewnętrzną organizacji, podziały polityczno-społeczne po 1989 roku, organizacje pozarządowe w polskim systemie prawnym, realizacji zadań publicznych, pozyskiwania środków na własne funkcjonowanie oraz fundraising organizacji. Program bierze pod uwagę również rolę wolontariatu i zlecanie zadań publicznych czy partycypację obywateli  
w konsultacjach społecznych. 

Oferta studiów nie tylko jest skierowana do osób, które tworzą organizację pozarządowe, mogą to być również osoby zatrudnione w sektorze publicznym otwarte na współpracę na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Niewątpliwym atutem podjęcia tych studiów jest możliwość kontaktu z praktykami III sektora, administracji publicznej  
i instytucji, które działają na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.  

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

No właśnie, o kim pamiętać 1 marca [Felieton]

Aktualności

Wielkopostne wsparcie ponad podziałami