Grant

Iż Polacy nie gęsi… NCK dofinansuje działania promujące polszczyznę

icon
icon
3 minut
Udostępnij
Źródło: źródło: nck.pl

Narodowe Centrum Kultury otwiera nabór wniosków do programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych 2021”, który potrwa do 11 stycznia 2021 roku. Program, podobnie jak kampania społeczna o tym samym tytule dotyczy propagowania języka polskiego, zwiększania kompetencji językowych ludności oraz budowania postaw społecznych związanych z językiem ojczystym. Całkowity budżet programu wynosi 1 mln zł.

Czym jest język?

Język odgrywa wiele różnych ról w życiu człowieka. W zależności, na którą rolę kładziemy większy nacisk, jego definicja będzie się nieco różnić. Nawiązując do klasycznego już podziału języka stworzonego przez Ferdinanda de Saussure’a, w szeroko pojętym pojęciu mowy (langage), zamyka się jego „przejawy” (parole) oraz wcześniej wspomniany kod (langue). Zatem, jeżeli będziemy traktować język jako twór społeczny, mówimy wtedy o jego realizacji, służącej tworzeniu i zachowaniu owoców kultury danej grupy społecznej. Język może być definiowany również jako narzędzie, czyli system znaków, z jednej strony zamknięty w regułach pragmatycznych i semantycznych, a z drugiej strony nieograniczony pod względem jego realizacji. 

źródło: youtube.com

W kontekście założeń konkursu, ważniejsze będzie socjologiczne podejście do języka, tj. jego rola jako spoiwa grup społecznych. Język służy komunikacji międzyludzkiej oraz ma dużą rolę w kształtowaniu się świadomości kulturowej i patriotycznej. Ponadto ma swój udział w kształtowaniu się procesów myślowych, postaw społecznych czy nawet struktur neuronalnych. Język, którym się posługujemy definiuje zatem to, kim jesteśmy i jakie decyzje podejmujemy. 

Zakres projektów

Organizatorzy przewidują dofinansowanie do projektów edukacyjnych, propagujących poprawne użycie polszczyzny oraz ogólną wiedzę dotyczącą języka i jego roli w kulturze. Jako przykłady projektów organizatorzy wymieniają tworzenie gier multimedialnych, organizację festiwali, konferencji, akcji społecznych czy tworzenie portali internetowych. Każde z powyższych ma zakładać nie tylko suchą edukację językową, ale również zaangażowanie rodaków i skuszenie ich do refleksji nad językiem jako częścią dziedzictwa kulturowego. 

Strona finansowa

Całkowity budżet programu wynosi 1 mln zł, ale poszczególne podmioty mogą wnioskować minimalnie o 10 tys. a maksymalnie o 75 tys. zł. Należy wciąć pod uwagę, że 10% kwoty całkowitej projektu musi pochodzić z wkładów własnych – NCK sfinansuje pozostałe 90%. Powierzone zadanie będzie musiało zostać zrealizowane w okresie między 1 marca a 29 października 2021 roku. Na co nie można spożytkować dofinansowanie? Wszelkie koszty związane z remontami i modernizacją są niezgodne z regulaminem programu. Z środków NCK nie można również zakupić aktywów stałych, nieważne czy są one materialne (rzeczowe, przedmiotowe) czy niematerialne (przykładowo w postaci praw majątkowych). Co ważne praca wolontariusza nie może być sfinansowana bezpośrednio. Jako koszty związane z wolontariatem można wpisać koszt wyżywienia, transportu czy ubezpieczenia wolontariusza.

Wnioski można składać wyłącznie droga elektroniczną, za pomocą platformy EBOI.

źródła: Andrzej K. Rogalski „Socjologia języka”, Co Polacy sądzą o języku polskim – wyniki badania CBOS, Polaku, jaki jest Twój stosunek do języka?, Ojczysty – dodaj do ulubionych 2021. NABÓR WNIOSKÓW (strona NCK)

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

KIPR na Targach NGO

Aktualności

Działalność Fundacji im. Janusza Kurtyki na rzecz historii

Aktualności

Domowe hospicjum – trwa konkurs innowacji społecznych