Grant

Iż Polacy nie gęsi… NCK dofinansuje działania promujące polszczyznę

icon
icon
3 minut
Udostępnij
Źródło: źródło: nck.pl

Narodowe Centrum Kultury otwiera nabór wniosków do programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych 2021”, który potrwa do 11 stycznia 2021 roku. Program, podobnie jak kampania społeczna o tym samym tytule dotyczy propagowania języka polskiego, zwiększania kompetencji językowych ludności oraz budowania postaw społecznych związanych z językiem ojczystym. Całkowity budżet programu wynosi 1 mln zł.

Czym jest język?

Język odgrywa wiele różnych ról w życiu człowieka. W zależności, na którą rolę kładziemy większy nacisk, jego definicja będzie się nieco różnić. Nawiązując do klasycznego już podziału języka stworzonego przez Ferdinanda de Saussure’a, w szeroko pojętym pojęciu mowy (langage), zamyka się jego „przejawy” (parole) oraz wcześniej wspomniany kod (langue). Zatem, jeżeli będziemy traktować język jako twór społeczny, mówimy wtedy o jego realizacji, służącej tworzeniu i zachowaniu owoców kultury danej grupy społecznej. Język może być definiowany również jako narzędzie, czyli system znaków, z jednej strony zamknięty w regułach pragmatycznych i semantycznych, a z drugiej strony nieograniczony pod względem jego realizacji. 

źródło: youtube.com

W kontekście założeń konkursu, ważniejsze będzie socjologiczne podejście do języka, tj. jego rola jako spoiwa grup społecznych. Język służy komunikacji międzyludzkiej oraz ma dużą rolę w kształtowaniu się świadomości kulturowej i patriotycznej. Ponadto ma swój udział w kształtowaniu się procesów myślowych, postaw społecznych czy nawet struktur neuronalnych. Język, którym się posługujemy definiuje zatem to, kim jesteśmy i jakie decyzje podejmujemy. 

Zakres projektów

Organizatorzy przewidują dofinansowanie do projektów edukacyjnych, propagujących poprawne użycie polszczyzny oraz ogólną wiedzę dotyczącą języka i jego roli w kulturze. Jako przykłady projektów organizatorzy wymieniają tworzenie gier multimedialnych, organizację festiwali, konferencji, akcji społecznych czy tworzenie portali internetowych. Każde z powyższych ma zakładać nie tylko suchą edukację językową, ale również zaangażowanie rodaków i skuszenie ich do refleksji nad językiem jako częścią dziedzictwa kulturowego. 

Strona finansowa

Całkowity budżet programu wynosi 1 mln zł, ale poszczególne podmioty mogą wnioskować minimalnie o 10 tys. a maksymalnie o 75 tys. zł. Należy wciąć pod uwagę, że 10% kwoty całkowitej projektu musi pochodzić z wkładów własnych – NCK sfinansuje pozostałe 90%. Powierzone zadanie będzie musiało zostać zrealizowane w okresie między 1 marca a 29 października 2021 roku. Na co nie można spożytkować dofinansowanie? Wszelkie koszty związane z remontami i modernizacją są niezgodne z regulaminem programu. Z środków NCK nie można również zakupić aktywów stałych, nieważne czy są one materialne (rzeczowe, przedmiotowe) czy niematerialne (przykładowo w postaci praw majątkowych). Co ważne praca wolontariusza nie może być sfinansowana bezpośrednio. Jako koszty związane z wolontariatem można wpisać koszt wyżywienia, transportu czy ubezpieczenia wolontariusza.

Wnioski można składać wyłącznie droga elektroniczną, za pomocą platformy EBOI.

źródła: Andrzej K. Rogalski „Socjologia języka”, Co Polacy sądzą o języku polskim – wyniki badania CBOS, Polaku, jaki jest Twój stosunek do języka?, Ojczysty – dodaj do ulubionych 2021. NABÓR WNIOSKÓW (strona NCK)

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także