Grant

Sportowa Polska – granty na rozwój infrastruktury sportowej

icon
icon
3 minut
Udostępnij
Źródło: pixabay.com

Program Sportowa Polska, ogłoszony przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, oferuje granty na odnowę i renowację lokalnej infrastruktury sportowej. W zależności od rodzaju realizowanego przedsięwzięcia, wysokość wsparcia waha się od 33% do 80% wartości całkowitej projektu. Wnioski należy składać za pomocą formularza online od 1 do 31 marca 2021 roku.

Jak zachęcić mieszkańców Twojej miejscowości do zwiększenia aktywności fizycznej? Gdy straszenie chorobami cywilizacyjnymi jak otyłość bądź choroby wieńcowe nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, warto zrobić krok w tył, by spojrzeć na problem z szerszej perspektywy. Bowiem często społeczeństwo nie czuje mobilizacji do udziału w życiu sportowym ze względu na zaniedbane ośrodki sportowe w najbliższych miejscowościach bądź ze względu na kompletny brak takowych. Nieestetyczny, zaniedbany budynek nie zachęca do wprowadzania zmian w swoim życiu i budowaniu sylwetki, a nie mając dostępu do sali gimnastycznej, może być ciężko zaangażować się w nową dyscyplinę sportową.

Kto może składać wnioski?

W programie Sportowa Polska organizacje pozarządowe, jednostki sektora finansów publicznych oraz spółki prawa handlowego mogą starać się o dofinansowanie na odnowę lub odbudowę istniejącej infrastruktury sportowej, bądź na budowę nowych, pierwszych w danej gminie ośrodków sportowych jak boiska, hale sportowe czy baseny. Wnioski należy składać przy pomocy systemu online.

Grupy zadań możliwych do realizacji 

Organizatorzy wzięli pod lupę sportową infrastrukturę szkolną oraz jej często fatalny stan, szczególnie w mniejszych miejscowościach i wsiach. Przyszkolne ośrodki sportowe czy po prostu sale gimnastyczne często służą nie tylko uczniom i nauczycielom w ramach zajęć wychowania fizycznego, lecz również lokalnym społecznościom. 

Niestety nie tylko obiekty przeznaczone dla amatorów wymagają modernizacji – również obiekty sportowe, z których korzystają olimpijczycy czy kluby sportowe okazują się nie spełniać wszystkich zalecanych wymogów. W tej grupie ważne, aby wnioskodawcy mogli poszczycić się szczególnymi sukcesami sportowymi bądź potrafili uargumentować, iż dofinansowanie ich obiektu znacznie wpłynie na dalszy rozwój klubu.

Ostatnią grupą są elementy pozaszkolnej, a więc ogólnodostępnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej dla szerszego grona społeczności, a mającej zachęcać do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz będącej istotnym elementem profilaktyki zdrowotnej.

Jakie koszty kwalifikują się do programu?

W regulaminie wyraźnie określono na co beneficjenci mogą przeznaczać pozyskane środki. Oprócz oczywistych wydatków związanych z remontem obiektów, wnioskodawcy mogą zawrzeć w swoich projektach systemy monitorujące, oświetlenie czy zakup urządzeń służących do utrzymania funkcjonalności obiektu. W przypadku ostatniego, wnioskodawcy zobligowani są do przedłożenia odpowiedniej analizy, która wykaże, iż zakup tego typu sprzętu pozytywnie wpłynie na saldo wydatków związanych z utrzymaniem. Ponadto z grantów mogą być finansowane drogi pożarowe, parkingi, ogrodzenie – wszelkie elementy znacznie podnoszące funkcjonalność ośrodków sportowych i wpływające na ich ogólnodostępność. W ramach programu dofinansowane mogą być koszty poniesione nie wcześniej niż przed 1 stycznia 2021 r.

Źródło: głoszenie o konkursie wraz z załącznikami

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Zaadoptuj wirtualnie dziecko Fundacji Odzyskać Radość

Aktualności

Relacja z uninej konferencji poświęconej Prawom Dziecka

Aktualności

Nowa edycja programu grantowego Fundacji Orlen