Vademecum

Słów kilka o Uczniowskich Klubach Sportowych

icon
icon
2 minut
Udostępnij
Źródło: fot. elements.envato.com

Uczniowskie Kluby Młodzieżowe to podmioty tworzone z myślą o najmłodszych – dzieci oraz młodzież szkolna są przede wszystkim członkami UKS-ów. Co wyróżnia UKS-y? Uznawane są za stowarzyszenia, mają osobowość prawną, lecz nie mogą prowadzić działalności gospodarczej. Nie zamyka to jednak drogi na zdobywanie funduszy – z artykułu dowiesz się jakie Twój klub ma możliwości na pozyskiwanie środków.

Czym jest UKS?

Uczniowski Klub Sportowy z założenia jest amatorski. Jego głównym przeznaczeniem jest umożliwienie dzieciom i młodzieży szkolnej na rozwój fizyczny w danej dyscyplinie sportowej. Nie musi jednakże ograniczać się tylko do jednej dyscypliny. Najczęściej jednak są to kluby piłki nożnej, a rzadziej siatkówki, żeglarstwa czy innych. UKS-y zazwyczaj powstają w obrębie szkół z inicjatywy nauczyciela wychowania fizycznego bądź trenera. Oczywiście nie jest to konieczne- każda osoba pełnoletnia, będąca obywatelem Polski i mająca zdolność do czynności prawnych może powołać UKS. 

Warto zapoznać się z dokumentami określającymi podstawę działalności UKS, tj.:

Co z prowadzeniem działalności gospodarczej?

Uczniowskie Kluby Sportowe mają osobowość prawną, co wskazuje na to, że są stowarzyszeniami. Rejestruje się je jednak w ewidencji Klubów Sportowych w regionalnych starostwach, a nie w rejestrze stowarzyszeń KRS. Z tego powodu też nie mogą one prowadzić działalności gospodarczej. Dużym utrudnieniem dla UKS jest brak możliwości uzyskania wpisu do KRS w rubryce Przedsiębiorstwa. Oznacza to, że UKS może zająć się jedynie działalnością odpłatną pożytku publicznego bądź przyjmować darowizny. Żadna forma sponsoringu nie jest możliwa. 

Jak zatem UKS może uzyskiwać fundusze? 

Głównymi źródłami pozyskiwania środków są składki członkowskie (ich wysokość musi być określona już w statucie), darowizny, spadki i zapisy, ofiarność publiczna oraz dochody z majątku stowarzyszenia. UKS może uzyskać status Organizacji Pożytku Publicznego, a co za tym idzie uzyskiwać środki z 1% PIT. Ponadto tego typu stowarzyszenia mogą starać się o uzyskanie środków z grantów i dotacji, również unijnych. Kolejną możliwością dla UKS, jest zawarcie w statucie informacji o prowadzeniu działalności odpłatnej pożytku publicznego. Co to znaczy? Oznacza to możliwość sprzedaży przedmiotów darowizny, sprzedaż wytworzonych towarów, świadczenie usług m.in. w zakresie integracji i reintegraji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz prowadzenie działalności w ramach jej działań statutowych wchodzące w zakres pożytku publicznego.

Więcej informacji o klubach sportowych pod linkiem: Jak założyć Klub Sportowy?

Źródła:

http://www.uks.info.pl/finansowanie-uks/

,

https://publicystyka.ngo.pl/uczniowski-klub-sportowy-a-dzialalnosc-gospodarcza

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

FSUSR dofinansuje letni wypoczynek dzieci rolników

Aktualności

Czym jest GROWID?