Grant

FRSE zbiera wnioski w konkursie Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży

icon
icon
3 minut
Udostępnij

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji otworzyła nabór wniosków na projekty związane z wymianami polskiej i ukraińskiej młodzieży. Termin końcowy składania dokumentów to 26 lutego 2021 roku. Konkurs przeznaczony jest dla publicznych placówek oświaty oraz organizacji pozarządowych, których działalność skierowana jest do szeroko pojętej młodzieży. 

Wymiany młodzieżowe służą nie tylko zdobywaniu cennych doświadczeń, szlifowaniu języków obcych i poszerzaniu umiejętności miękkich. W tym wypadku głównych benefitem ma być poszerzenie świadomości młodzieży na temat dziedzictwa kulturowego dzielonego z naszym wschodnim sąsiadem. Przedział wiekowy uczestników projektów wynosi od 14 do 35 roku życia. Wiek opiekunów

Jaką formę mogą przyjąć projekty?

Jak wskazuje sam tytuł konkursu, pożądane są projekty związane z organizacją wymian młodzieży, tj. wyjazdów do jednego z określonych państw, w tym wypadku do Polski lub na Ukrainę. Celem takich wyjazdów ma być wymiana doświadczeń oraz myśli, a także nawiązanie nici porozumienia czy, kto wie, nawet przyjaźni. Podczas wyjazdów młodzi Polacy i Ukraińcy będą mieli za zadanie współpracę nad przeróżnymi projektami edukacyjnymi oraz wzajemne zapoznawanie się z historią i kulturą i szukanie między nimi podobieństw. Czas trwania wyjazdu ma oscylować między 5-10 dniami, z wyłączeniem podróży.

Kolejną dopuszczalną formą realizacji projektów jest organizacja wydarzeń, tj. spotkań, konferencji, festiwali, koncertów, warsztatów – forma jest dowolna. Ważne, aby wydarzenie odbyło się na terenie jednego z wymienionych wcześniej państw, w przedziale między 1 maja a 31 października.

W ramach konkursu, beneficjenci będą mogli również przeprowadzać projekty informacyjno-promocyjne, których wynikiem konkretny produkt spełniający wyżej wymienione funkcje, tj. ma powstać plakat, broszura, prezentacja, ulotka – forma zależna jest od inwencji grupy. Powstały produkt dotyczyć ma współpracy polsko-ukraińskiej.

Czym się kierować – priorytety

Organizator konkursu określił kilka priorytetów, którymi należy się kierować opracowując projekty. Najważniejszym założeniem jest oczywiście skierowanie projektów do młodzieży. Oprócz tego, w zakładce zasady formalne wymieniono następujące:

  • odkrywanie wspólnej przeszłości i dziedzictwa kulturowego;
  • wspieranie aktywnych postaw obywatelskich oraz podniesienie kompetencji młodzieży w kontekście jej udziału i zaangażowania w życie społeczne, w tym poprzez promocję przedsiębiorczości i wolontariatu;
  • wzmacnianie współpracy oraz wymiana doświadczeń między osobami pracującymi z młodzieżą, ośrodkami oraz organizacjami młodzieżowymi w zakresie edukacji technicznej i branżowej z uwzględnieniem wdrażania technologii cyfrowych;
  • wzmacnianie inicjatyw młodzieży z połączonych terytorialnych gromad Ukrainy oraz terenów wiejskich i małych miast Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem wyzwań współczesnego świata
  • wzmacnianie dialogu międzykulturowego poprzez stworzenie warunków do otwartości i tolerancji wśród młodzieży

Wnioski

Jeden wnioskodawca, nie ważne czy jest to pojedynczy podmiot czy kilka podmiotów w ramach partnerstwa, może złożyć tylko jeden wniosek w konkursie (dotyczący jednego projektu). Co ważne, wymagane jest, aby w realizacji projektu brały udział dwa podmioty – jeden z Polski, drugi z Ukrainy. Wszelkie dokumenty składane są za pomocą formularza online. Do wniosku należy załączyć dokument potwierdzający status prawny organizacji (wyciąg z KRS bądź w wypadku instytucji publicznych, odpowiednią uchwałę).

Źródło: konkurs PURWM 2021

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Co 40 minut ktoś w Polsce dowiaduje się o nowotworze krwi

Aktualności

Pomoc kombatantom w obliczu pandemii

Aktualności

Sklep charytatywny fundacji „Naszpikowani”.