Vademecum

Jak założyć klub sportowy?

icon
icon
3 minut
Udostępnij
Źródło: fot. elements.envato.com

Prowadzisz działalność o charakterze sportowym? Aby dalej się rozwijać, konieczna jest formalizacja działań? W artykule przybliżony został proces zakładania klubu sportowego. Z tekstu dowiesz się jakie wymogi należy spełnić, a także co musi zawierać statut klubu.

Klub, stowarzyszenie czy… 

poprzednim wpisie wyjaśnialiśmy różnicę między Klubem Sportowym a Stowarzyszeniem Zwykłym. Podmioty o charakterze sportowym mogą jednak przybierać także inne formy. Mogą to być kluby sportowe wpisane do ewidencji w starostwie, uczniowskie kluby sportowe, stowarzyszenia bądź fundacje wpisane do KRS oraz spółki kapitałowe. Zastanawiając się nad formą naszej działalności istotne jest określenie czy będziemy prowadzić działalność gospodarczą czy nie. 

Warto również zapoznać się z dokumentami określające podstawę działalności tego typu podmiotów, tj.:

Informacje ogólne

Wejście nowelizacji ustawy z 2016 r. spowodowało, iż aby powołać klub, potrzebna jest mniejsza liczba osób, tj. minimalnie 7 osób zamiast 15. Nie obowiązuje także proces rejestracji określony w Ustawie Prawie o stowarzyszeniach. Założyć klub mogą jedynie osoby pełnoletnie, mający obywatelstwo polskie, natomiast wstąpić do niego mogą również osoby niepełnoletnie. W przypadku UKS, członkami w dużej mierze są nauczyciele, rodzice oraz uczniowie. Przed faktycznym założeniem klubu, musi odbyć się spotkanie walne, na którym ustalone zostaną najważniejsze założenia,m.in. jaką nazwę będzie nosił klub, jakie cele będzie realizował, kto będzie w zarządzie, na jakich zasadach będzie przyznawane i odbierane członkostwo i jaki będzie sposób uzyskiwania środków.

Klub Sportowy rejestrowany w starostwie

Istnieją dwa typy podmiotów, które można zarejestrować w starostwie. Jest to Klub Sportowy oraz Uczniowski Klub Sportowy. Jeżeli nowo powstający klub nie zamierza prowadzić działalności gospodarczej, może zostać wpisany do ewidencji Klubów Sportowych w starostwie. Przed złożeniem wniosku warto udać się do starostwa i dopytać jakie dokładnie dokumenty będą potrzebne. Zazwyczaj najistotniejsze dokumenty, dołączane do wniosku jako załączniki to: protokół z zebrania walnego, lista założycieli oraz lista obecności ze spotkania, statut klubu. W protokole należy zaznaczyć uchwały: o powołaniu klubu, o wybraniu komitetu i o zatwierdzeniu statutu. Wniosek o wpis musi złożyć komitet założycielski klubu.

Co musi znaleźć się w statucie? 

Statut to zbiór przepisów, który określa sposób działania instytucji (w tym przypadku klubu). Przede wszystkim trzeba w nim zawrzeć nazwę podmiotu, wskazać siedzibę, a także określić działania, cele i sposób ich realizacji. Należy określić kto z członków wchodzi w skład zarządu, w jaki sposób zostanie wybrany i jak podejmowane będą uchwały. Ponadto, w statucie konieczne jest określenie sposobu uzyskiwania środków oraz wysokość składki członkowskiej. Nie można zapomnieć, aby zawrzeć w statusie zapis dotyczący zasad nabywania członkostwa w klubie.

źródła:

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także