Felieton

Resocjalizacja przez patriotyzm

icon
icon
3 minut
Udostępnij
Źródło: Mural w Zamościu, źródło: fkw.edu.pl

Fundacja im. Kazimierza Wielkiego realizuje nowatorski program „Resocjalizacja przez patriotyzm”, który zakłada propagowanie wartości patriotycznych oraz postaw obywatelskich wśród więźniów zakładów karnych na Lubelszczyźnie. Podejmowane inicjatywy mają prowadzić do skutecznej resocjalizacji i readaptacji społecznej osadzonych. W tym roku, w ramach projektu powstały trzy murale na fasadach trzech zakładów karnych na Lubelszczyźnie. Przedsięwzięcie finansowane jest z środków Narodowego Instytutu Wolności, z programu FIO 2014- 2020.

Założenia programu

Celem programu jest kształtowanie w osadzonych poszanowania do ojczystego dziedzictwa kulturowego poprzez nawiązywanie do historii i tradycji Żołnierzy Wyklętych oraz całego podziemia niepodległościowego. Organizatorzy, świadomi iż długotrwały pobyt w placówce więziennej nie prowadzi do socjalizacji, a wręcz do zjawiska zwanego prizonizacją, tj. przystosowaniem się do warunków panujących w zakładzie karnym. Osadzeni przyswajają panujące w takich placówkach normy i wartości, co mocno utrudnia im powrót do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Projekt ma zatem przełamać kulturę przestępczą i zwrócić więźniów ku wyższym ideom. Wzmocnienie postaw patriotycznych, poprzez nawiązywanie do historii polskiego podziemia, zmotywuje osadzonych do samodzielnego podejmowania działań propolskich i możliwie uczyni „odsiadkę” mniej uciążliwą. Działania podejmowane w trakcie programu mają pomóc osobom pozbawionym wolności w kształtowaniu ich tożsamości, wyjętej z kontekstu więziennego, co w przyszłości będzie ułatwieniem w readaptacji społecznej. 

Działania w ramach projektu

Od roku 2019, Fundacja zrealizowała dla osadzonych zajęcia edukacyjne, konkursy plastyczne i literackie oraz koncerty o tematyce patriotycznej. Bezpłatnie uzupełniono więzienne biblioteki, o pozycje związane z polskim podziemiem niepodległościowym. Więźniowie otrzymali również wydane przez Fundacje broszury oraz filmy nagrane we współpracy z kombatantami.

Powyższe inicjatywy z przeplecioną historią związaną z Żołnierzami Wyklętymi, niewątpliwie stanowią źródło inspiracji dla osadzonych. Zanurzenie w historiach o prawdziwych bohaterach, którzy poświęcali życie w imię wyższych wartości, przywróci osadzonym poczucie sprawstwa i władzy nad własnym życiem, dzięki czemu ich reedukacja i resocjalizacja przyniesie  oczekiwane skutki.

Mural w Opolu Lubelskim, źródło: fkw.edu.pl

Murale na zakładach karnych

W ramach programu, Fundacja im. Kazimierza Wielkiego we współpracy ze Służbą Więzienną, Instytutem Pamięci Narodowej, a także Instytutem dziedzictwa Myśli Narodowej stworzyła trzy pokaźnych rozmiarów murale, które pojawiły się na elewacjach trzech zakładów karnych – w Opolu Lubelskim, Lublinie oraz Zamościu. Wszystkie murale nawiązują do historii Żołnierzy Wyklętych. Największy z nich nawiązuje do bitwy w Lesie Stockim z 24 maja 1945 roku. Pozostałe dwa składają się z serii pomniejszych obrazów przedstawiających kluczowe postacie podziemnego Wojska Polskiego. 

Źródła: fkw.edu.plSłużba WięziennaLubelski Rocznik Pedagogiczny

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

KIPR organizuje Akademię NGO!

Aktualności

Aplikuj o grant i zintegruj się z innymi!