Felieton

Młodzież też potrafi się organizować cz. II #poznajNGO

icon
icon
3 minut
Udostępnij

Starszemu pokoleniu może się wydawać, iż dzisiejsza młodzież ma w głowie tylko smartfony, internet i wszelkie rozrywki. Na szczęście w żadnym wypadku nie jest to prawdą. Młodzież w różnych przedziałach wiekowych doskonale potrafi się sprofesjonalizować i dążyć do rozprzestrzeniania się na szeroką skalę wyznawanych wartości, a te często są bardziej skonkretyzowane niż u niejednego „boomersa”.

Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczpospolitej to przestrzeń, w której pielęgnowane są wartości takie patriotyzm, tradycja, religia, historia, służby państwowej. Ich celem jest krzewienie tychże wartości poprzez budowę fundamentów silnego społeczeństwa obywatelskiego. Studenci dla RP działają po to, by zaszczepić w rzeszach młodych ludzi chęć angażowania się w życie publiczne, a także pomagać im w budowie swojej tożsamości zakorzenionej w polskiej historii. Swoją misję Stowarzyszenie realizuje poprzez organizację wszelkiego rodzaju wydarzeń i akcji społecznych, takich jak na przykład akcja „Namioty Wyklętych” upamiętniająca historii Żołnierzy Nie-złomnych czy akcja „Namioty Patrioty” będąca jednym z wydarzeń towarzyszących obchodom Dnia Flagi RP. Ważną z punktu widzenia każdego patrioty jest akcja sygnowana hasztagiem #FirstToSave, mającą na celu sprostowanie fałszywych informacji odnośnie roli Polaków w obliczu zagłady Żydów. Studenci dla RP organizują swoją szkołę liderów o nazwie Akademia Skolimowska. Jej rolą jest aktywizacja i integracja środowisk patriotycznych.

Stowarzyszenie na rzecz powołania Rady Młodzieży Rzeczpospolitej powołane zostało przez młodych ludzi pracujących przy Ministrze Edukacji Narodowej. Ich celem jest zwiększenie partycypacji społecznej szeroko pojętej młodzieży w życiu publicznym Polski oraz wskazywanie im w jaki sposób mogą mieć swój wkład w procesach decyzyjnych zachodzących na terenie kraju. Ich najważniejszym celem jest „stworzenie ustawowej reprezentacji młodych ludzi w Polsce w postaci Rady Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej”206. Na stronie Stowarzyszenia opublikowano projekt Ustawy o tejże Radzie. Dokument został przekazany odpowiedniemu zespołowi parlamentarnemu. Czołowym projektem stowarzyszenia jest obecnie Ideathon – wydarzenie, które ma czynnie zaangażować swoich uczestników, którzy pracując w niewielkich zespołach nad koncepcją programu społecznego.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży to organizacja bardzo głęboko zakorzeniona w tradycji katolickiej. Nieoficjalnie funkcjonuje już 1919 roku, wtedy jeszcze pod inną nazwą, lecz w oparciu o obowiązujące aż do dzisiaj wartości, tj. wspólnotę, duchowość, służbę, apostolstwo oraz patriotyzm. Tożsamość Stowarzyszenia wzrastała wedle czterech elementów, opracowanych przez Włoską Akcję Katolicką, czyli: oratio – modlitwa, lecito – nauka, actio – praca, oblatio – ofiara. Członkowie KSM kierują się opracowanym na rzecz Stowarzyszenia dekalogiem – spisem zasad obowiązujących w ich wspólnocie. Stowarzyszenie ma swoje oddziały aż w 41 diecezjach na terenie całej Polski prowadząc wiele, bardzo różnorodnych projektów. Jednym z większych projektów jest „Młodzi 4. – Inkubator Organizacji Młodzieżowych” i służy on profesjonalizacji środowiska organizacji tworzonych przez ludzi młodych. W ramach programu organizowane są spotkania, szkolenia oraz wykłady, których celem jest nie tylko do-starczenie konkretnej wiedzy, ale również zaangażowanie młodych w życie społeczeństwa obywatelskiego.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także