Grant

70 gmin z całej Polski w programie dofinansowania

icon
icon
2 minut
Udostępnij
Źródło: fot. elements.envato.com

Polskie Sieci Elektroenergetyczne organizują drugą edycję programu „WzMOCnij swoje otoczenie”. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20 tys. zł na projekt. Fundusze przeznaczone będą na długotrwałe rozwiązania mające poprawić jakość życia mieszkańców gmin.

Poprzednia edycja:

  • 284 zgłoszone projekty, z czego 88 wybranych do realizacji
  • 110 tys. beneficjentów 
  • W wyniku Programu: powstały ścieżki edukacyjno- przyrodnicze, zakupiono sprzęt multimedialny, organizowano zajęcia i warsztaty, wyremontowano pracownie w szkołach i wiele innych. 

Regulamin w pigułce

Program skierowany jest do gmin, ich jednostek organizacyjnych, a także fundacji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. Do udziału w Programie zaproszonych jest ponad 70 gmin z całej Polski. Na każdy projekt można wnioskować maksymalnie o 20 tys. zł. Każdy podmiot biorący udział w Programie może zawnioskować maksymalnie trzy projekty. Pomysły na projekty można zgłaszać do 30 listopada 2020 roku, a ich realizacja powinna nastąpić do końca roku. Wnioski rozpatrywane są na bieżąco.

źródło: wzmocnijswojeotoczenie.pl

Tematyka projektów.

Projekty w ramach Programu muszą zawierać się w przynajmniej jednej z wymienionych w regulaminie kategorii. Na pierwszym miejscu, obok kategorii związanych ze środowiskiem, oświatą, rozwojem przestrzeni publicznej, znalazł się punk o zdrowiu i opiece medycznej, ze zwróceniem szczególnej uwagi na działania związane ze zwalczaniem skutków COVID-19. Organizatorzy programu zachęcają by środku przeznaczone zostały na walkę ze skutkami pandemii, zwiększenie bezpieczeństwa epidemiologicznego oraz do dostosowywania lokalnych instytucji do narzuconych restrykcji.

Regulamin Programu

źródło: pse.pl

Polskie Sieci Elektroenergetyczne

PSE to ważny podmiot związany z elektroenergetyką, będący właścicielem 14 692 km linii oraz 107 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć. Jest to spółka dominująca Grupy Kapitałowej PSE, jednej z największych w kraju. Do obowiązków spółki należy m.in. niezawodność w dostarczaniu energii elektrycznej, dbałość o bezpieczeństwo przesyłu, konserwacja sieci przesyłowej, zapewnienie niezbędnych usług do prawidłowego funkcjonowania sieci, zakup energii elektrycznej do pokrywania strat powstałych podczas przesyłu. Spółka powstała i została zarejestrowana w 1990 roku. W roku 2016 jej kapitał zakładowy wynosił 9.605.473.000,00 PLN.

źródła:

https://www.pse.pl/o-nas/informacje-podstawowe/-/asset_publisher/EFBSztkNCME8/content/rola-i-zadan-1

,

https://www.pse.pl/bip/kapital-zakladowy

,

Strona główna

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także