Komunikaty

Psycholodzy do szkół! Petycja Fundacji na rzecz Praw Ucznia

icon
icon
3 minut
Udostępnij
Źródło: freepik.com

Fundacja na rzecz Praw Ucznia powołana została przez osobę bardzo młodą, której doświadczenia związane ze szkolnictwem były jeszcze bardzo świeże. Pozwoliło to na stworzenie przestrzeni, dostarczającej młodzieży szkolnej informacji, których faktycznie potrzebuje. Pomoc psychologiczna dla młodzieży szkolnej jest nieoceniona nie tylko w celu wykrywania wszelkiego rodzaju zaburzeń, lecz także aby pomóc określić uczniom ich mocne strony.

Przeglądając sieć w poszukiwaniu tematów do opisania na portalu natrafiłam na organizację dość wyjątkową. Bowiem Fundacja na rzecz Praw Ucznia została powołana do życia przez nikogo innego a jednego z uczniów. Mikołaj Wolanin, bo to o nim mowa, już w wieku 16 lat pracował nad pierwszymi dokumentami, za sprawą których możliwe było utworzenie fundacji. Uczniowie bardzo często nie są świadomi swoich praw, ponieważ najczęściej przypomina się im o samych obowiązkach. Z tego tez powodu upowszechnianie wiedzy prawnej wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Jednym z głośniejszych w ostatnim czasie działań Fundacji jest projekt ustawy w sprawie zapewnienia dostępu do psychologa w każdej placówce szkolnej. Pierwsza próba zebrania 100 tys. podpisów zakończyła się fiaskiem, lecz dzięki ustawie z dnia 9 grudnia 2020 roku termin został przesunięty do czerwca tego roku.

Skąd pomysł na taki projekt?

Pomijając świeże doświadczenia członków Fundacji z polskim systemem edukacji, jego mocnymi i słabymi stronami, przeprowadzone zostały konsultacje z instytucjami, które na co dzień skupiają pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, które potwierdziły, iż istnieje potrzeba zapewnienia uczniom dostępu do tego rodzaju pomocy. Nacisk na zebranie podpisów pod projektem ustawy wywodzi się również z nowego problemu społecznego powstałego na fali pandemii. Nie tylko dorośli odczuwają ciągłą ekspozycję na stres i zagrożenie epidemiczne. Dzieci również borykają się z brakiem stabilizacji, samotnością, zbyt dużym wystawieniem na świat wirtualny. Już teraz zauważa się ogromny wzrost problemów o podłożu psychicznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Powrót do rzeczywistości sprzed pandemii będzie czymś niezwykle trudnym. Dlatego też darmowa pomoc psychologiczna zapewniania przez szkołę może okazać się deską ratunku dla wielu młodych osób.

Rola psychologa w szkole niejednokrotnie jest lekceważona i mylona z pracą pedagoga. Najważniejszym zadaniem obydwu zawodów jest diagnostyka uczniów, nie chodzi jedynie o diagnostykę zaburzeń i problemów wychowawczych, lecz również, odnosząc się do nurtu psychologii pozytywnej, o określenie potencjału uczniów. W tym zakresie praca psychologa jest nieoceniona. Obok pedagoga, psycholog szkolny pełni rolę mediatora między uczniem, rodzicami i gronem pedagogicznym. Psycholog pozyskane od każdej ze stron informacje, wykorzystuje w procesie diagnostycznym, oprócz samej obserwacji i dialogu. Ponadto, poza zdolnościami i zasobami osobowościowymi i społecznymi, psycholog diagnozuje poziom intelektualny uczniów czy charakterystyka emocjonalności, osobowości, temperamentu. Pedagog nie ma odpowiedniego zaplecza metodologicznego, aby wykonywać serie testów i kwestionariuszy diagnostycznych. Po określeniu powyższych zasobów psycholog jest w stanie ocenić predyspozycje do konkretnych zachowań ucznia, sposoby kreowania i podtrzymywania relacji interpersonalnych, poziom radzenia sobie ze stresem, postawy wobec szkoły, rówieśników, nauczycieli.

Źródła: Wydłużono termin na zbiórkęRola i zadania psychologa szkolnego, Tomasz FrąckowiakPo co w szkole psycholog,

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także