Felieton

Gospodarstwa opiekuńcze – nowe wyzwanie dla polskiej wsi?

icon
icon
2 minut
Udostępnij
Źródło: freepik.com

Gospodarstwa opiekuńcze to relatywnie nowa forma wsparcia społecznego, która może okazać się szansą dla osób potrzebujących zamieszkałych na terenach wiejskich. Ze względu jednak, na nowość swojej formy dla wielu może stanowić spore wyzwanie. 

Obecnie brak w polskim ustawodawstwie odpowiednich przepisów, które regulowałyby pracę takich gospodarstw. Osoba, chcąca zmienić formę pracy w swoim gospodarstwie i otworzyć je na osoby całkowicie bądź częściowo wykluczone społecznie musi zdecydować pod jaką istniejącą formę prawną mogłaby zakwalifikować swój podmiot. Wedle opracowania dot. podstaw prawnych dla gospodarstwa opiekuńczego, przygotowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, wynika iż obecnie aplikowane są następujące ustawy:

  • Ustawa z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (UPS)
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń́ na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę̨ (dz.gosp.)
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 23 marca 2018 – jednolity tekst rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej (DPS)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2012 w sprawie rodzinnych domów pomocy (RDP)
  • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Same przepisy, a raczej brak ich sprecyzowania to nie wszystko. Istotnym problemem dla przyszłego właściciela gospodarstwa opiekuńczego może być samo ustalenie, czy opieka nad potrzebującymi będzie przebiegała w trybie dziennym czy całodobowym. Bowiem poza bardzo licznymi obowiązkami związanymi z rozpościeraniem opieki nad podopiecznymi, trzeba wziąć pod uwagę również pracę fizyczną przy całym gospodarstwie. W wypadku decyzji o świadczeniu opieki całodobowej, gospodarz musiałby brać pod uwagę zatrudnianie dodatkowego personelu. Co więcej, koszty utrzymania tychże pracowników znacznie by wzrosły – gospodarz musiałby uwzględnić pracę na kilka zmian w tym: zmiany nocne. Zatem liczba pracowników potrzebnych do opieki nad mieszkańcami gospodarstwa mogłaby wzrosnąć nawet trzykrotnie.Kolejnym wyzwaniem, jakie nasuwa się z powyższych są oczywiście kwestie finansowe. Gospodarz zmuszony będzie do opracowania szczegółowego planu finansowego, w ramach którego uwzględnić należałoby również uwzględnić sposób i zakres pozyskiwania środków od darczyńców. Obecnie jednak nie istnieją konkretne instrumenty służące finansowaniu tworzenia tego typu podmiotów, a zatem gospodarze musieliby szukać finansowania wśród istniejących już konkursów bądź zwrócić się z prośba o wsparcie do lokalnych samorządów. 

źródła:

http://cdr112.e-kei.pl/gospodarstwaopiekuncze/images/2020/Gospodarstwa-opiekuncze-podstawy-prawa.pdf,

http://www.gospodarstwa-opiekuncze.pl

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Caritas Polska ratuje zimą bezdomnych

Aktualności

Program grantowy dotyczący Europy i Azji

Aktualności

Kolędowanie w Dąbrowie Górniczej