Grant

XVII edycja konkursu Otwarte Drzwi – PFRON nagradza prace naukowe

icon
icon
2 minut
Udostępnij
Źródło: fot. elements.envato.com

Otwarte Drzwi to coroczny konkurs PFRONu, organizowany od 2003 roku. Przeznaczony jest dla osób będących absolwentami uczelni wyższych, zainteresowanych zjawiskiem niepełnosprawności. Aby wziąć udział w konkursie, do 15 października 2020 roku należy złożyć pracę magisterską, doktorską lub projekt koła naukowego. Łączna pula nagród wynosi 52 tys. zł.

Kategorie prac konkursowych

W konkursie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgłaszać można prace związane z tematem niepełnosprawności. Nie istotna jest dziedzina, w ramach której pisało się pracę – bez względu na to czy to praca dyplomowa ze studiów społecznych czy inżynieryjnych, może ona zostać zgłoszona do udziału w przedsięwzięciu. Mile widziane będą wszelkie prace badawcze na temat rehabilitacji zawodowej, społecznej i medycznej, terapii, a także innowacyjnych rozwiązań technologicznych, służących polepszeniu jakości życia osobom z niepełnosprawnościami. 

źródło: YouTube.com

Dlaczego właśnie prace naukowe?

Konkurs ma na calu zwrócenie uwagi szerszego grona odbiorców ze środowisk naukowych na problematykę osób niepełnosprawnych. Docelowo jest to również zmiana sposobu postrzegania niepełnosprawności – zarówno problemów jak i szans rozwojowych tych osób. Nadrzędnym celem inicjatywy jest jednak możliwie znalezienie nowych, innowacyjnych rozwiązań i wyznaczenie nowych kierunków działań na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Nagrodzone prace wydane będą w postaci opracowań zbiorczych. Zaproponowane w pracach dyplomowych czy projektach kół naukowych rozwiązania mają służyć szeroko pojętej rehabilitacji. 

Kim jest jury konkursu?

Z roku na rok poziom konkursu wzrasta, dołączają się coraz to nowe jednostki akademickie, zwiększa się również zainteresowanie konkursem. Komisja składa się z niezależnych przedstawicieli kierunków humanistycznych, uczelni medycznych oraz politechnik. Są to więc zarówno socjologowie, psychologowie, rehabilitanci, ale również lekarze, pedagodzy specjalni oraz osoby specjalizujące się w naukach technicznych. 

Składanie prac

Prace konkursowe należy składać zarówno w wersji papierowej (pocztą lub za pośrednictwem kuriera) jak i elektronicznej (na adres e-mail: konkurs@pfron.org.pl). Oprócz samej treści pracy, do zgłoszenia należy dołączyć streszczenie pracy, jej recenzję, opatrzone własnoręcznym podpisem Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz podpisana Klauzula informacyjna. Zgłoszenia można przesyłać do 15 października 2020 roku.

źródła:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/konkursy/magisterski/konkurs-otwarte-drzwi-w-2019-r/rusza-kolejna-edycja-konkursu-pfron-otwarte-drzwi/

http://www.otwartedrzwi.pfron.org.pl/opis-konkursu-otwarte-drzwi/

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/konkursy/magisterski/konkurs-otwarte-drzwi-w-2019-r/rusza-kolejna-edycja-konkursu-pfron-otwarte-drzwi/

http://www.otwartedrzwi.pfron.org.pl/ogloszenie-xvii-konkursu-otwarte-drzwi/

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Finał projektu młodzieżowego!

Aktualności

Jest decyzja rządu: NGO-sy objęte niższymi stawkami za gaz