Komunikaty

Jak zostać liderem? Działalność edukacyjna dla ambitnych

icon
icon
4 minut
Udostępnij

Wiele młodych osoby zadaje sobie pytanie jak zaangażować się społecznie, rozwijać i zdobyć nowe umiejętności? Odpowiedzi udziela Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych oraz Polski Instytut Liderów. Ich wspólnym celem jest działalność edukacyjna społeczeństwa, a także promowanie postaw obywatelskich. To właśnie wspomniane organizacje weźmiemy dzisiaj pod lupę – dla Aktywiusza, w felietonie, pisze Łukasz Musiatowicz.

Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych, wśród swoich założeń posiada działalność edukacyjną w zakresie patriotyzmu oraz historii Polski, a także promowanie postaw obywatelskich.  Poprzez podejmowane różnorodnych koncepcji Fundacja dociera przede wszystkim do młodzieży szkolnej i akademickiej, integrując oraz angażując ją w swoje działania. To właśnie ona inicjuje zarówno własne projekty, jak i również włącza się w wydarzenia organizowane przez inne organizacje, dzięki czemu pozwala na szersze ich rozpowszechnianie oraz oddziaływanie w przestrzeni publicznej. Wśród tych przedsięwzięć znajdują się m.in. różnego rodzaju akcje happeningowe, gry i akcje miejskie, wydarzenia edukacyjne i szkoleniowe, wystawy, spotkania dyskusyjne, a nawet doraźna pomoc polskim kombatantom czy Polakom mieszkającym na wschodzie. Dotychczas jej członkowie organizowali wydarzenia takie jak: Świąteczna Paczka, lekcje obywatelskie dla młodzieży licealnej.

Warto zaznaczyć, że przedmiotowa Fundacja współpracuje z osobami zaangażowanymi w liczne działania społeczne, które są podejmowane na uczelniach, w środowiskach studenckich, szkolnych czy grupach parafialnych oraz młodzieżowych. Bierze ona czynny udział we wspólnych projektach z samorządami studenckimi, stowarzyszeniami oraz innymi fundacjami, a także zajmuje się wymianą informacji między nimi oraz inicjowaniem i koordynowaniem wspólnych przedsięwzięć. Członkowie i współpracownicy Fundacji uczestniczą w organizowaniu wielu dużych wydarzeń studenckich i młodzieżowych, odbywających się cyklicznie w całej Polsce.

Fundacja ta obrała sobie za cel:

  • Wydawanie Magazynu Akademickiego „Koncept”.
  • Działalność edukacyjną, informacyjną i promocyjną w zakresie postaw patriotycznych, obywatelskich i społecznych.
  • Identyfikację potrzeb, dawanie narzędzi i wspieranie niesienia pomocy potrzebującym (szczególnie kombatantom i Polakom poza granicami kraju) – w duchu służby i pracy społecznej.
  • Zabieranie głosu w ważnych dla Polski tematach związanych z patriotyzmem, historią oraz sprawach społecznych poprzez aktywność w przestrzeni publicznej – happeningi, wystawy, akcje i gry miejskie.
  • Inicjowanie w przestrzeni publicznej wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych.
  • Promocję wartości chrześcijańskich oraz obywatelskich w przestrzeni publicznej – szczególnie wśród młodzieży szkolnej i akademickiej.
  • Organizację oraz wspieranie inicjatyw podejmowanych przez inne organizacje – wydarzeń o charakterze patriotycznym, światopoglądowym.
  • Wyzwolenie w młodych ludziach energii oraz inspirowanie do własnej przedsiębiorczości i działania a także zaangażowania w sprawy społeczne i obywatelskie

Głównym celem Fundacji Polskiego Instytutu Liderów jest, stałe umacnianie swojej pozycji w świadomości społeczeństwa oraz środowiska opiniotwórczego. Fundacja posiada na swoim koncie wiele zrealizowanych projektów mentorskich, przywódczych i rozwojowych, dzięki którym nowe pokolenie liderów zaczęło funkcjonować w przestrzeni publicznej. Młodzi ludzie, posiadający potencjał liderski w sferze biznesu, kultury, mediów, organizacji pozarządowych oraz administracji mil szansę na rozwój osobisty i zawodowy. Stało się to za sprawą uczestnictwa w projektach mentorskich Fundacji, a wartości, które zostały im przekazane przez mogą teraz promować we własnych środowiskach. Narzędzia, które otrzymali służą do realizacji ambitnych celów, które wpłynął na kształtowanie się nowej jakości życia w społeczeństwie.

Misją Fundacji Polski Instytut Liderów jest kształcenie nowego pokolenia liderów biznesowych i społecznych, których wiedza i doświadczenie służyć będą rozwojowi Polski i przede wszystkim wzrostowi jej znaczenia na arenie międzynarodowej. Będzie to możliwe dzięki łączeniu młodych osób, posiadających potencjał lidera z mentorami. Ci ostatni to osoby, posiadające unikalną wiedzę i doświadczenia, które są niekwestionowanymi liderami w swoich dziedzinach. Dzięki unikatowemu wsparciu udzielanemu młodzieży, w ich rozwoju osobistym i zawodowym, będą oni mogli tworzyć przyszłe elity społeczne, mające realny wpływ na otaczającą ich rzeczywistość.

Łukasz Musiatowicz

Źródła:

Home

fot. zwiastun z 2019 roku Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych/youtube

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Konkurs na Młodzieżowego Delegata RP do ONZ

Aktualności

Fundacja Matecznik wydała poradnik

Aktualności

Psycholodzy do szkół! Petycja Fundacji na rzecz Praw Ucznia