Grant

Praca naukowa na medal – konkurs NIW na prace poświęcone społeczeństwu obywatelskiemu

icon
icon
3 minut
Udostępnij

Narodowy Instytut Wolności ogłosił konkurs, w którym to absolwenci szkół wyższych mogą nadsyłać swoje prace magisterskie bądź rozprawy doktorskie z zakresu tak zwanych nauk społecznych. Termin nadsyłania prac został przedłużony aż do 30 września 2021 roku. 

Dla kogo przeznaczony jest konkurs?

Jesteś społecznikiem z zamiłowania, poświęcasz wiele dziedzin swojego życia sektorowi obywatelskiemu i postanowiłeś również przeanalizować jego struktury w ramach pracy naukowej na studiach? A może uznałeś, iż najzwyczajniej jest to fascynujące zagadnienie do zgłębienia? Nie istotna jest tu motywacja, ponieważ Narodowy Instytut Wolności CRSO oferuje konkurs stworzony dla Ciebie! A zdecydowanie jest to gra warta świeczki, ponieważ autor najlepszej pracy magisterskiej otrzyma 8 tysięcy zł, natomiast autor najlepszej rozprawy doktorskiej – aż 16 tysięcy złotych. Poza tym są miejsca na pozostałych poziomach podium z nagrodami do nawet 10 tys. zł.

Jeżeli autorzy tylko wyrażą swoją wolę, zwycięskie prace bądź ich fragmenty mogą zostać opublikowane w Bibliotece Pożytku Publicznego i służyć swoją treścią w rozpowszechnianiu wiedzy o sektorze obywatelskim. Tym samym spełnią one cel nadrzędny całego konkursu – tj. jak podano w regulaminie „zwiększenie społecznej świadomości na temat roli społeczeństwa obywatelskiego, popularyzacja wiedzy w tej dziedzinie oraz promowanie wysokiej jakości prac magisterskich i rozpraw doktorskich z zakresu nauk społecznych dotyczących społeczeństwa obywatelskiego”.

Jakie prace można nadsyłać?

Tematyka konkursowych prac musi być ściśle powiązana z sektorem pozarządowym. Przykładowo może dotyczyć struktur trzeciego sektora, charakterystyki polskich NGOsów, może też skupiać się na konkretnej odnodze czy rodzaju pozarządowych podmiotów – praca może dotyczyć zagadnień związanych z harcerstwem, wolontariatem, uniwersytetami ludowymi. Jeśli chodzi o zakres tematów, w tym punkcie naukowcy zgłaszające swoje prace mają sporą dowolność, muszą jednak dotyczyć współczesnych dylematów polskiego trzeciego sektora.

Jakie wymogi należy spełnić?

Narodowy Instytut Wolności określa jednakże kilka punktów, które należy spełnić aby praca mogła być zakwalifikowana do udziału w konkursie. Pod uwagę brane są jedynie prace z dziedziny nauk społecznych, szczęśliwie jednak bez uwzględnienia konkretnej dyscypliny. Punkt ten został znowelizowany po analizie prac przesłanych w terminie pierwotnym (t.j do 20 lipca br.), ponieważ zbyt surowo ograniczał potencjalnych kandydatów. Wcześniej bowiem przyjmowane były jedynie prace napisane pod kierunkiem socjologii, a jak każdy działacz społeczny przyzna, trzeci sektor swoją różnorodnością wychodzi daleko poza samą socjologię. Wręcz oburzające byłoby ograniczanie sektora obywatelskiego patrząc nań jedynie przez pryzmat tej jednej dyscypliny.

Prace zgłaszane do konkursu powinny wyróżniać się już na etapie obron, te nadsyłane do NIWu muszą być opatrzone oceną co najmniej bardzo dobrą. Z tego też wynika, iż w konkursie uczestniczyć mogą jedynie osoby, które ukończyły uczelnie wyższe na poziomie magisterskim bądź doktorskim. W regulaminie konkursu zaznaczono, iż przyjmowane będą prace, które zostały obronione w okresie od 1 stycznia 2019 do 30 września 2021 roku. Nawet jeśli twoja tegoroczna obrona jest wyjątkowo późno, będziesz miał szansę na udział w konkursie. Prace licencjackie nie będą podlegały ocenie konkursowej. Co ważne, prace muszą być napisane w całości w języku polskim. 

Źródła: Konkurs na najlepszą pracę z zakresu nauk społecznych ciągle trwaRegulamin konkursu

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także