Komunikaty

Posiedzenie Konwentu Wojewódzkich RDPP

icon
icon
1 minut
Udostępnij
Źródło: pixabay.com

Dzisiaj odbędzie się ważne posiedzenie Konwentu Wojewódzkich RDPP, podczas którego podsumowane będą działania Prezydium za lata 2018-2020, a następnie odbędą się wybory Prezydium na kolejną 3-letnią kadencję.

Ponadto w programie spotkania tradycyjnie:

  1. Bieżące informacje z Narodowego Instytutu Wolności – Dyrektor Wojciech Kaczmarczyk;
  2. Informacja z województworaz wizyta gościa Pani Grażyny Wereszczyńskiej – Dyrektora Biura Dialogu i Korespondencji Kancelaria Prezydenta RP.

Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego to miejsce wymiany myśli i informacji o kierunkach rozwoju polskich NGO oraz o warunkach współpracy trzeciego sektora z administracją publiczną. W Konwencie mogą również brać udział przedstawiciele mniejszych podmiotów, ze szczebla gminnego czy powiatowego, jak również przedstawiciele samorządów.

źródło: Konwent WRDPP

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także