Felieton

Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych!

icon
icon
4 minut
Udostępnij

Wczoraj, 27 lutego obchodziliśmy Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych, który miał na celu zainspirowanie ludzi do aktywnego zaangażowania się w ich działalność i zachęcanie do większej symbiozy między tego typu organizacjami oraz sektorem publicznym jak i prywatnym. Więcej na ten temat w nowym felietonie dla Aktywiusz.pl pisze Łukasz Musiatowicz.

Na początku odpowiedzmy sobie na to czym są organizacje pozarządowe, popularnie nazywanymi NGO-sami? A są to organizacje działająca na rzecz wybranego interesu i niedziałająca w celu osiągnięcia zysku. W prawie międzynarodowym, w odróżnieniu od organizacji międzyrządowych, organizacje pozarządowe grupują nie państwa, lecz osoby fizyczne lub prawne, i z reguły z różnych krajów (najczęściej przyjmuje się, że minimum z trzech). Działają w oparciu o prawo krajowe siedziby organizacji, a powstają w wyniku nie umowy międzynarodowej, ale umowy cywilnoprawnej.

Organizacje pozarządowe często są nazywane trzecim sektorem, obok sektora publicznego (władz, administracji publicznej) i rynkowego (przedsiębiorców). Organizacje pozarządowe – w odróżnieniu od organów publicznych a podobnie jak przedsiębiorcy – są prywatne i powstają z inicjatywy ich założycieli (prywatnych osób), ale – w odróżnieniu od przedsiębiorstw a podobnie jak władze publiczne – działają w interesie publicznym, a nie prywatnym.

Charakterystyczną cechą organizacji pozarządowych jest więc brak powiązań z władzą publiczną. Termin „organizacja pozarządowa” nie jest równoznaczny z terminem „organizacja społeczna”, np. związek zawodowy jest organizacją społeczną, lecz nie jest organizacją pozarządową.

polskim prawie definicję ustawową organizacji pozarządowej poznajemy w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057), zgodnie z którym organizacjami pozarządowymi są, nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, przy czym niektórych przepisów ustawy nie stosuje się do fundacji publicznych i fundacji partii politycznych.

Wracając do Światowego Dnia Organizacji Pozarządowych to przypada on corocznie 27 lutego. Święto to jest oficjalnie uznane i zostało ogłoszone przez 12 państw członkowskich IX Forum Organizacji Pozarządowych Morza Bałtyckiego Rady Państw Morza Bałtyckiego dnia 17 kwietnia 2010 r. i po raz pierwszy zostało naznaczone przez ONZ, przywódców UE i organizacje międzynarodowe w 2014 r. Państwami członkowskimi Bałtyckiego Forum NGO były Białoruś, Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, Islandia, Łotwa, Litwa, Polska, Rosja, Norwegia i Szwecja.

W dniu 27 lutego 2014 r. minister rozwoju międzynarodowego Pekka Haavisto, dyrektor wykonawczy Biura ONZ ds. Usług projektowych (UNOPS) Jan Mattsson, europejski komisarz ds. Rozwoju Andris Piebalgs, sekretarz generalny Sekretariatu Rady Nordyckiej, Britt Bohlin, Asystent UNESCO Dyrektor Generalny Eric Falt i administrator Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) Helen Clark, była minister ds. Kobiet w Iranie Mahnaz Afkhami i przywódcy NGO, byli pierwszymi uczestnikami Światowego Dnia NGO w Helsinkach w Finlandii.

Światowy Dzień NGO ma na celu zainspirowanie ludzi do aktywniejszego zaangażowania się w działalność organizacji pozarządowych i zachęcanie do większej symbiozy między organizacjami pozarządowymi oraz sektorem publicznym i prywatnym. Uniwersalną koncepcją Światowego Dnia NGO jest świętowanie, upamiętnienie i współpraca różnych organizacji pozarządowych na całym świecie oraz osób stojących za nimi. Jest to dzień dla wszystkich NGO, podczas którego mogą dzielić się wiedzą i doświadczeniami. Ma on na celu edukowanie osób z całego świata na temat organizacji pozarządowych i ich wpływu. Światowy Dzień NGO daje okazję do uczczenia i zapamiętania założycieli organizacji pozarządowych, jak również ich pracowników, wolontariuszy, członków i sympatyków.

Każdego roku Światowy Dzień NGO obchodzony jest od Nowej Zelandii i Australii, aż po Amerykę Północną i Południową, skupiając osoby wspierające ich działalność z sektora pozarządowego, międzynarodowych przywódców rządowych, osoby z organizacji multilateralnych i bilateralnych, sektorów prywatnych, społeczności, nauczycieli, studentów i ekspertów. Światowy Dzień NGO został oznaczony jako święto w 89 krajach na sześciu kontynentach w latach 2010–2018.  To święto pokazywać winno nam jak ważną rolę w naszym świecie odgrywają organizacje pozarządowe dla społeczeństw. 

Łukasz Musiatowicz

Źródło:

https://informaticnishant.medium.com/happy-world-ngo-day-2021-dc5403026743

https://pl.wikipedia.org/wiki/Światowy_Dzień_NGO

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Spotkanie networkingowe: porozmawiajmy o work-life balance

Aktualności

Dzień Ojca 19 marca?

Aktualności

Nowi członkowie strony pozarządowej RDPP wybrani