Felieton

O tym jak narodził się wolontariat – sięgamy do korzeni tej szlachetnej idei.

icon
icon
2 minut
Udostępnij
Źródło: freepik.com

Większość z nas zdaje sobie sprawę czym tak naprawdę jest wolontariat. Jednakże, gdyby nie historia i wdrożenie tej idei w czyn to do dnia dzisiejszego nikt by o niej nie słyszał.  Popatrzmy na to jak pomysł o tworzeniu wolontariatu kiełkował w Polsce i na świecie.

Pierwszą osobą, która pojmowała wolontariat w sposób taki jak my rozumiemy to obecnie był szwajcarski pacyfista Pierre Ceresole. W 1920 roku Szwajcar zorganizował pierwszy obóz pod nazwą – Service Civil Volontaire. Obóz ten był reakcją na skutki wydarzeń I wojny światowej. W obozie zostali zebrani ochotnicy spośród walczących ze sobą państw w celach odbudowy wioski w pobliżu Verdun.

 Caresole, jako głęboko wierzący chrześcijanin, dostrzegał pewne problemy wśród społeczeństwa. Tym problemem był konflikt ideałów. Obserwując w czasie wojny 
z jednej strony mamy do czynienia z chrześcijańską miłością bliźniego a z drugiej 
z politycznymi rozgrywkami i okrucieństwem, które rozpoczęło się w 1914 roku.

 Podejmując temat historii wolontariatu nie sposób nie pamiętać o jego początkach 
w Stanach Zjednoczonych. Pierwsi osadnicy, przybywający do USA, by przetrwać musieli sobie wzajemnie pomagać. Szczególnie przydatne było to w takich pracach jak budowanie swoich domów czy polowanie. W ten sposób powstawały więzi umacniające lokalną społeczność.

 Po zakończaniu II wojny światowej powstało wiele inicjatyw i organizacji 
o charakterze międzynarodowym, które promowały wolontariat. Do jednej z nich należy UNESCO. W ramach tej organizacji powołano do życia inną komórkę, która miała ułatwić współpracę i koordynowanie organizacji wolontariackich CCIVS (Coordinating Commitee for International Voluntary Service). W ramach tej komórki, obecnie znajduje się około 140 organizacji. Idea Pierra Cerresole, została systematycznie rozszerzana.

Powstanie Unii Europejskiej miało znaczący wpływ na organizację ruchu wolontarystycznego w Europie. Instytucje europejskie prowadzą szereg działań mających na celu współpracę w tej dziedzinie. Czynią to poprzez opracowywanie wspólnych programów działania, dostosowywanie polityki promocji i rozwijania pracy ochotniczej. Ciężko jest tutaj wskazać jedną organizację, która ma największy wpływ na takie działania. Z pewnością organizacje te wzajemnie się uzupełniają.

Źródła: Wolontariat wczoraj i dziś

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Nabór do członkostwa w KM Interreg Polska-Słowacja 2021-2027

Aktualności

Co słychać na Podlasiu? Akademię Edukacji