Bez kategorii

Najnowszy Raport Ośrodka Analiz Cegielskiego

icon
icon
1 minut
Udostępnij

Ośrodek Analiz Prawnych, Gospodarczych i Społecznych im. H. Cegielskiego, we współpracy z LOTTO oraz prawnikami i ekonomistami, przeprowadził badania w zakresie prawnych i ekonomicznych uwarunkowań opłaty reprograficznej, której celem jest zabezpieczenie prawa twórców do czerpania pożytków z praw własności intelektualnej do utworów będących w rosnącym zakresie przedmiotem nieodpłatnego dozwolonego użytku. 

Owocem prac jest raport „Prawne i ekonomiczne uwarunkowania opłaty reprograficznej”, który pozostaje w bezpośrednim związku z szeroko dyskutowanym projektem ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego oraz projektem rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie typów urządzeń i nośników od których pobiera się opłatę i wysokości opłat.

Raport zostanie zaprezentowany mediom w trakcie konferencji prasowej, która odbędzie się we wtorek, 31 maja, o godz. 11:00 w siedzibie uczelni Collegium Intermarium (ul. Bagatela 12, Warszawa). Podczas konferencji głos zabiorą autorzy projektu.

Wszelkie uwagi, pytania i spostrzeżenia związane z tematyką raportu, prosimy kierować na adres e-mail: biuro@osrodekanaliz.pl.

Zapraszamy również do działu w konsultacjach społecznych i eksperckich dotyczących zagadnienia opłat reprograficznych

Konsultacje z przedstawicielami środowisk artystów, twórców kultury,producentów odbędą się 31 maja w formie dwóch paneli on-line, o godz.12:00 – panel prawny, a o godz. 13:00 – panel ekonomiczny.

Wierzymy, że zaangażowanie środowisk bezpośrednio objętych regulacjami dotyczącymi opłat reprograficznych w procesie konsultacji projektu zapewni właściwe ukształtowanie raportu oraz popularyzację zagadnienia niezwykle ważnego dla środowisk twórców oraz rynku.

Zgłoszenia na konsultacje prosimy kierować na adres e-mail: biuro@osrodekanaliz.pl do 30 maja.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Kongres 108 błogosławionych męczenników II wojny światowej

Aktualności

Organizacje i grupy rekonstrukcyjne ożywiają historię