Grant

Fundusz Naturalnej Energii – konkurs grantowy na projekty ekologiczne

icon
icon
2 minut
Udostępnij

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. organizuje konkurs grantowy, którego celem jest dofinansowanie działań proekologicznych. W poprzednich edycjach konkursu powstawały ścieżki edukacyjne, sadzono drzewa, zbudowano nawet dom samowystarczalny energetycznie. Program nie jest ogólnopolski – obowiązuje w ośmiu województwach. W każdym z województw do rozdania jest po 6 grantów w wysokości 10 tys. zł. Składanie wniosków możliwe jest do 17 grudnia 2020 roku.

Przedmiot konkursu

Do głównych założeń konkursu należy budowanie świadomości ekologicznej oraz edukacja w tym zakresie, zwiększenie zaangażowania społecznego w działania na rzecz środowiska, wspieranie lokalnych inicjatyw służących ochronie środowiska, a także tworzenie infrastruktury przeznaczonej ochronie środowiska. W związku z powyższymi, również prace konkursowe muszą zamykać się w przynajmniej jednym z wymienionych punktów. Organizator przedsięwzięcia wymienia 4 obszary tematyczne.

  1. Poszanowanie wody
  2. Poszanowanie energii
  3. Podejmowanie wyzwań związanych ze zmianami klimatu
  4. Poznanie i zachowanie bioróżnorodności

Udział w konkursie i jego dotychczasowy przebieg

W konkursie mogą brać udział samorządy, placówki edukacyjne, organizacje pozarządowe, których siedziby znajdują się na terenie ośmiu województw: śląskiego, mazowieckiego, małopolskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego, podlaskiego i zachodniopomorskiego.

Do tej pory, tj. przez 10 lat trwania konkursu, zrealizowano aż 188 projektów służących ochronie środowiska naturalnego i edukacji ekologicznej. Łącznie, projekty warte są ponad 1,5 mln zł. W każdym z województw nagrodzonych grantem zostanie po 6 projektów – w ramach XI edycji konkursu przyznane zostanie 48 nagród po 10 tys. zł każda. Dodatkowo, w tegorocznej edycji wyłonione zostaną 3 najlepsze projekty, które dodatkowo otrzymają 6, 5 lub 4 tys. zł (w zależności od zajętego miejsca na „podium”).

Partnerem społecznym konkursu jest Fundacja „Za górami za lasami”. Natomiast patronat honorowy nad XI edycją konkursu objął Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

źródła:

http://www.gazsystemdlanatury.pl/fileadmin/dokumenty_FNE/wersja/Regulamin_konkursu_XI_edycja.pdf

http://www.gazsystemdlanatury.pl/o-konkursie/

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także