Felieton

Opinia Stowarzyszenia Prawników Głos Wolności w sprawie dyskryminacji w szkołach.

icon
icon
1 minut
Udostępnij

Chociaż nie mamy w Polsce kolejnego lockdownu, tematy wirusowe stale nam towarzyszą. Niestety, pojawiają się także sytuacje na gruncie życia codziennego, które dyskryminują część społeczeństwa ze względu na fakt bycia niezaszczepionym. Jest to przedmiotem wielu analiz i opinii prawnych, w których stwierdza się, że takie działania godzą w wolność i godność człowieka. Stowarzyszenie Głos Wolności zanalizowało ostatnio problem dyskryminacji uczniów i nauczycieli w szkołach.

źródło: facebook

Stowarzyszenie działa na rzecz wolności obywateli. Reaguje, gdy dane regulacje prawne mają znamiona dyskryminacji, niesprawiedliwości i nielegalności. Ostatnio wzięło na tapet kwestię legalności zróżnicowania praw i obowiązków uczniów i nauczycieli szkół w zależności od tego, czy są zaszczepieni, czy też nie.

W obszernej analizie stwierdza się, że sytuacje, gdy:

  • dziecko jest wysyłane na kwarantannę przez dyrektora szkoły,
  • na kwarantannę są wysyłani jedynie ci uczniowie i nauczyciele, którzy nie legitymują się odpowiednim zaświadczeniem (certyfikatem) covidowym, który poświadcza fakt zaszczepienia się,

są całościowo bezprawne. Skierowanie na kwarantannę może wydać organ administracyjny w odniesieniu do osoby zdrowej, co do której podejrzewa się kontakt z osobą chorą. Jest to podyktowane tym, że taka osoba może potencjalnie również być chora i nawet o tym nie wiedzieć. Warto zapoznać się z treścią opinii, aby reagować na sytuacje wykraczające poza dyspozycję ustawową.

Opinię można przeczytać TUTAJ.

Źródła:

https://www.facebook.com/gloswolnosciprawnikow/

fot.: pixabay

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Caritas Polska ratuje zimą bezdomnych

Aktualności

Czy OSP można określić mianem organizacji tradycyjnej? #poznajNGO