Nabór do Komitetu Monitorującego

Nabór do KM Fundusze Europejskie na Migrację, Granice i Bezpieczeństwo

icon
icon
1 minut
Udostępnij

Rada działalności Pożytku Publicznego ogłosiła nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych przez Radę Działalności Pożytku Publicznego do członkostwa w Komitecie Monitorującym dla Funduszy Europejskich na Migrację, Granice i Bezpieczeństwo 2021-2027 (KM Migracje).

Linki do programu:

 1. Fundusz Azylu, Migracji i Integracji 2021-2027,
 1. Instrument Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej 2021-2027,
 1. Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2021-2027,

Formularz zgłoszeniowy będacym załącznikiem do ogłoszenia, należy składać nieprzekraczalnie do 21 marca 2023 r. (wtorek) do 12:00 na adres: wyborykm@kprm.gov.pl z tytułem KM Migracje.

Kto może zostać przedstawicielem?

 1. Podmiotem, który może być wybrany do składu KM Migracje jako reprezentant zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego może być organizacja pozarządowa spełniająca łącznie poniższe warunki:
  1. uzyskała wpis do KRS;
  2. działa w reprezentowanym przez siebie obszarze przez minimum 5 lat;
  3. posiada doświadczenie we współpracy z partnerami międzynarodowymi;
  4. posiada doświadczenie i kompetencje w obszarach interwencji programu;
  5. posiada wiedzę na temat wyzwań i potrzeb obszaru wsparcia programu.

Nabór kierowany jest do reprezentatywnych organizacji pozarządowych działających w obszarze tematycznym każdego programu (jedna organizacja dla jednego programu).

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Akademia Zamówień Publicznych poznaj projekt

Aktualności

Studia MBA o tematyce społeczeństwa obywatelskiego

Aktualności

Uwagi na marginesie Gali 40 lecia istnienia Ośrodka Karta