Grant

Odpowiedź rządu na potrzebę tworzenia nowych miejsc opieki – Program MALUCH+

icon
icon
3 minut
Udostępnij
Źródło: fot. elements.envato.com

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi otwarty konkurs na finansowanie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021. Całkowita kwota przeznaczona na program wynosi 450 mln zł. Rekrutacja na moduły 2-4 trwa do 6 listopada 2020 roku, natomiast realizacja zadań dotyczy okresu między 1 stycznia a 31 grudnia 2021 roku.

Miejsca opieki

Liczba i dostępność placówek opieki instytucjonalnej nad dziećmi do 3 roku życia z roku na rok wzrasta. W 2018 roku liczba żłobków, oddziałów żłobkowych i klubów dziecięcych wzrosła aż o 21,0%, w porównaniu do roku wcześniejszego. Wyższa o 29,2% była również liczba miejsc w wyżej wymienionych. W roku 2019 liczba placówek opieki znów wzrosła – tym razem o 15,4%. Działało wtedy 4,4 tys. placówek, zapewniających 159,9 tys. miejsc. Jak się okazuje liczby te wciąż nie są wystarczające.

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2011 roku dotycząca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235), powstało z myślą o rodzicach, którzy pozbawieni możliwości zapewnienia dziecku indywidualnej opiekunki, często musieli rezygnować z pracy zawodowej. Ustawa ta zapewnia warunki do tworzenia i funkcjonowania nowych, zróżnicowanych form opieki instytucjonalnej. Placówki te mogą być tworzone i prowadzone przez gminy, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej.

Cele Programu MALUCH+

Głównym celem programu jest zwiększenie dostępności – finansowej i terytorialnej – ośrodków zajmujących się opieką nad dziećmi. Dotyczy to również dzieci niepełnosprawnych oraz ze szczególnymi potrzebami. Pod pojęciem dostępności można rozumieć zarówno umożliwienie większej liczbie dzieci na korzystanie z usług opiekuńczych jak również zwiększenie liczby samych placówek. Zwiększając odsetek dzieci objętych opieką, rodzice tych dzieci zyskają większe możliwości zawodowe, tj. osoby dotychczas bezrobotne z racji podejmowanej opieki nad małym dzieckiem, będą mogły podjąć pracę. Działanie te będą wzmocnione środkami z Funduszu Pracy, przy uwzględnieniu sytuacji na rynku pracy i uwzględnieniu poziomu bezrobocia poszczególnych powiatów. W sytuacji zwiększania się liczby placówek, rośnie zapotrzebowanie na kadrę nauczycielską i pozostałych pracowników, co także wpłynie pozytywnie na poziom zatrudnienia. 

dziecko w żłobku
fot. elements.envato.com

Podmioty uprawnione do udziału w Programie

Do udziału w Programie zaproszone są przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiaty i województwa. Mogą one wnioskować w ramach modułu 2 – dofinansowanie żłobków i klubów dziecięcych stworzonych przez jst w ramach poprzednich edycji Programu. Poza jst, do udziału w programie uprawnione są osoby fizyczne, osoby prawne oraz podmioty i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Dla tych podmiotów przeznaczone są moduły 3 i 4, czyli dofinansowanie tworzenia oraz funkcjonowania miejsc opieki. Pierwszeństwo otrzymania środków mają jednostki samorządów terytorialnych.

Kwestie związane z finansowaniem

Biorąc udział w Programie wnioskodawca musi wiedzieć, iż wkład finansowy z budżetu państwa oraz z Funduszy Pracy przeznaczony do realizacji składanej oferty nie wynosi więcej niż 80% całkowitej wartości kosztów. Dotyczy to wszystkich modułów – 2, 3 i 4. A więc nie więcej niż 80% kosztów związanych z funkcjonowaniem miejsc opieki oraz nie więcej niż 80% miesięcznych opłat za pobyt ponoszonych przez rodziców. Reszta kwoty musi zostać pokryta z wkładów własnych beneficjentów, czyli środków na pokrycie wydatków kwalifikowanych.

źródła:

https://archiwum.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Aktualnosci/2018/raport%20zlobki.pdf

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/dzieci-i-rodzina/dzieci/zlobki-i-kluby-dzieciece-w-2019-roku,3,7.html

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/dzieci-i-rodzina/dzieci/zlobki-i-kluby-dzieciece-w-2018-roku,3,6.html

https://www.infor.pl/prawo/dziecko-i-prawo/przedszkolak/276511,Nowe-mozliwosci-zapewnienia-opieki-nad-dziecmi-do-lat-3.html

https://samorzad.pap.pl/kategoria/archiwum/polskie-zlobki-instytucjonalna-opieka-nad-malym-dzieckiem-w-swietle-danych-gus

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-programie-maluch.html

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Zmiany w sprawozdawczości na horyzoncie

Aktualności

Więcej networkingu!