Bez kategorii

Tworzymy społeczeństwo obywatelskie – Liga NGO’s

icon
icon
5 minut
Udostępnij

W ostatnim okresie dużą popularność zyskały programy edukacyjne, które mają wyposażać młodych ludzi w wiedzę i umiejętności niezbędne do funkcjonowania w życiu publicznym i społecznym. Na rynku jest wiele inicjatyw, skierowanych do różnych osób i środowisk. Niemniej mało który program jest tak kompleksowy, różnorodny i rozległy jak Liga NGO’s. Jego celem jest aktywne oddziaływanie na polskie społeczeństwo obywatelskie na różnych płaszczyznach – dla aktywiusz.pl pisze Tomasz Bojanowski.

Na wstępie wypadałoby powiedzieć kilka słów na temat organizatora. Jest nim Fundacja Życie, której działalność do niedawna była związana z Łodzią. Zakres jej funkcjonowania też był ograniczony i skupiał się przede wszystkim na afirmowaniu życia ludzkiego, wspieraniu małżeństwa i rodziny oraz promocji wartości będących fundamentem życia rodzinnego. Niemniej w ostatnich latach do celów statutowych zostały dodane punkty, które rozszerzają funkcjonowanie organizacji na promocje powyżej wskazanych wartości w działalności trzeciego sektora. Głównym przedsięwzięciem była organizacja Programu Liga NGO’s.

Czym właściwie jest Liga NGOs? To innowacyjny program, którego celem jest rozwój, upowszechnianie i promowanie wartości społeczeństwa obywatelskiego. Na Program składa się 7 weekendowych zjazdów, w trakcie których uczestnicy biorą udział w wykładach, warsztatach oraz realizują własne projekty. Elementami Programu są także Projekt Społeczny oraz Szkoła Letnia. W trakcie całego Programu uczestnicy będą zbierają punkty, które umożliwią wyłonienie Mistrza Ligi NGOs Program jest bezpłatny, organizatorzy pokrywają koszty noclegu oraz wyżywienia, nie pokrywają natomiast kosztu dojazdu. Zjazdy odbywają się w ośrodku szkoleniowych w graniach aglomeracji warszawskiej.

Powyższy opis nie wskazują na fakt, że Liga NGOs jest czymś wyjątkowym. Przecież na rynku są już produkty takie jak Akademia Liderów Rzeczpospolitej, Kolegium Służby Niepodległej, Pracownia Liderów Prawa i inne. Żeby wykazać wyjątkowość tego przedsięwzięcia trzeba nieco głębiej opowiedzieć o programie.

Po pierwsze jest to bez wątpienia największy program tego typu. Jest on podzielony na trzy sekcje. Pierwszym z nich jest Liga Junior, która jest szansą na pewny start w środowisku NGO’s. Skierowana do osób, które zaczynają swoją przygodę w społeczeństwie obywatelskim, jak i tych bardziej doświadczonych aktywistów. Udział w niej biorą osoby w wieku 18-21 lat. Kolejnym pionem jest Liga Akademicka, przeznaczona dla osób, które mają już za sobą pierwsze doświadczenia w działalności trzeciego sektora i chcą poszerzyć swoje horyzonty i zdobyć nowe umiejętności oraz doświadczenie. Liga Akademicka jest skierowana do osób w wieku 22-25 lat. Ostatnim elementem programu jest Liga Senior, dla osób które ukończył 25 lat. Seniorzy mają już pewne doświadczenie w funkcjonowaniu organizacji pozarządowych, ale ciągle chcą się uczyć i w pełni wykorzystać swój potencjał aktywności społecznej.

Rzadko z programów edukacyjnych mogą korzystać osoby, które nie są studentami, ponieważ są za młode lub już zakończyły swoją przygodę z uczelniami wyższymi. Dla tych osób Liga jest jedyną i niepowtarzalną szansą na naukę. Poza tym jest to największy program, ponieważ w każdej, wyżej omówionej sekcji udział bierze aż 40 osób z całej Polski, a czasami nawet spoza jej granicami. Dzięki temu program jest unikalny, ponieważ pozwala na wymianę doświadczeń pomiędzy pokoleniami oraz pomiędzy różnymi regionami Polski, a nawet świata.

Kolejnym elementem programu jest Projekt Społeczny. Każdy uczestnik programu jest zobowiązany do wzięcia udziału w tygodniowym wolontariacie akcyjnym. Organizatorzy Ligi organizują wspólne przedsięwzięcie, ale możliwe jest także wzięcie udziału w wolontariacie na własną rękę. W tym roku grupa wolontariuszy z Programu Liga NGO’s udała się do – położonej na urokliwym zakolu Bugu – Włodawy, gdzie przez dwa tygodnie pomagali w budowie lokalnego hospicjum. Uczestnicy po prostu pracowali fizycznie w celu ukończenia budowy hospicjum. Lokalni mieszkańcy bardzo to docenili i nawiązali z nimi bliższą więź. W związku z tym zespół Ligi NGO’s wraz z uczestnikami postanowił rozpocząć akcję fundraisingową, której celem jest uzbieranie około 400 tysięcy złotych na ukończenie budowy hospicjum we Włodawie.

„Od wielu lat działam aktywnie w organizacjach pozarządowych, jednak już̇ od jakiegoś́ czasu myślałem o powołaniu własnej organizacji, dlatego zdecydowałem się̨ na udział w Lidze NGOs. Na Programie zdobyłem wiedzę o zarzadzaniu organizacjami pozarządowymi, a teraz nadszedł czas wykorzystać́ w praktyce wszystkie poznane narzędzia i powołać́ wymarzoną fundację” –  komentuje Łukasz Przybyło, uczestnik Ligi Senior, założyciel Fundacji im. Hetmana Mikołaja Mieleckiego.

W międzyczasie Liga NGO rozszerzyła swoją działalność o organizowanie jednorazowych warsztatów oraz konferencji naukowych. Pierwsze warsztaty zostały zorganizowane w Lublinie, Biłograju i Zamościu. Z kolei Ogólnopolska Konferencja Naukowa została zorganizowana na platformie zdalnej Google Meet, a jej temat przewodni to „Organizacje pozarządowe – misja, cele, zadania”. Organizatorzy przewidują dalszy rozwój funkcjonowania projektu w tym kierunku.Ligę NGO’s wieńczy Szkoła Letnia, gdzie uczestnicy otrzymują kolejną porcję wiedzy.

Trwa budowa włodawskiego hospicjum. Brakuje środków na zakończenie inwestycji

W tym roku Ligę NGO ukończyło 120 osób, które mają sporo zapału do pracy i chcą zmieniać Polskę na lepsze w wielu aspektach. Na efekty Programu przyjdzie poczekać, ale można powiedzieć, że takie programy edukacyjne są naszemu społeczeństwu potrzebne. Pozwalają one integrować się osobom, które mają podobne cele, a w normalnych warunkach nigdy by się nie spotkali. Co więcej Liga zapewnia kompleksowy rozwój umiejętności, a na naukę nigdy nie jest za późno. Program tworzy także więzi, które potem mogą przyczynić się do realizacji projektów, na których zyska Polska i jej obywatele. Dlatego każdemu polecam udział w takich projektach i obserwację. Właśnie dzięki takim inicjatywom możemy doczekać się nowych elit, które wezmą na siebie odpowiedzialność za losy naszego państwa i stawią czoła nowym wyzwaniom.  

Tomasz Bojanowski

Źródła:

Strona główna

https://lublin.tvp.pl/49367797/wolontariusze-buduja-hospicjum

fot. ze zbiorów organizacji/ligangos.pl

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Troska jest boska – Caritas Polska w imię ekologii