Grant

NCK nagradza działania związane z upowszechnianiem lokalnego dziedzictwa kultury

icon
icon
2 minut
Udostępnij
Źródło: fot. nck.pl

„Odkryj Swój Skarb” jest II edycją konkursu dedykowanego dla osób dbających o tożsamość lokalną. Organizator wydarzenia oferuje nagrody pieniężne w wysokości 2 tys. zł oraz wzmiankę o „skarbie” w broszurze Lokalne inspiracje. Celem inicjatywy jest promowanie działań edukacyjnych, wpływających na umacnianie przywiązania do „małych ojczyzn”. 

Lokalność jest w modzie

Społeczeństwo zmęczone wielkomiejskim życiem, przepychem, anonimowością zatęskniło to życia wspólnotowego. Od kilku lat widać wyraźny trend związany z powrotem do korzeni. O dziwo, tym razem moda aspiruje do osiągania wyższych, wznioślejszych celów Ludzie stopniowo zmieniają zakupowe nawyki, dlatego zamiast kupować hiszpańskie pomidory czy holenderskie jabłka, wybierają się na miejscowy targ by kupić to, co polskie. 

Obecna sytuacja epidemiologiczna tylko utwierdziła słuszność zmiany. Teraz kupienie produktów miejscowych to być albo nie być dla tysięcy przedsiębiorców. Rośnie świadomość społeczna na temat tego jak najdrobniejsze wybory wpływają na gospodarkę kraju. 

Nowa moda to nie tylko świadome zakupy. To również docenienie hajmatu, swojej małej ojczyzny pod względem kulturowym. Wiąże się to z umiejętnością dostrzegania piękna w codziennych sytuacjach. Popularne są niedalekie city break, mikro wycieczki, eksplorowanie tego, co mamy pod ręką. 

nck.pl

Jakie projekty kwalifikują się do konkursu?

Celem Narodowego Centrum Kultury, będącego organizatorem konkursu „odkryj swój skarb” jest podkreślenie wartości lokalnego patriotyzmu i wzmożenie chęci dzielenia się swoim najbliższym otoczeniem. Konkurs wspiera projekty związane z niematerialnym i materialnym dziedzictwem kultury, również tym związanym z kulturą mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych. Ponadto pożądane są projekty edukacyjne, podejmujące kwestie odpowiedzialności obywatelskiej za posiadane dziedzictwo.

Do konkursu mogą być zgłaszane działa, realizowane w ciągu 3 lat przed wybuchem pandemii COVID-19 (od 15 marca 2017 r. do 15 marca 2020 r.). W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne, grupy nieformalne oraz podmioty nieposiadające osobowości prawnej. Formularze można dosyłać do 5 listopada 2020 roku.

Jak brać udział?

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie projektu. Ponadto, organizator chcąc lepiej poznać uczestników przedsięwzięcia, wymaga zrobienia prezentacji multimedialnej na temat swojego działania. W prezentacji należy zawrzeć informacje o swoim projekcie, jego związku z lokalnym dziedzictwem kultury oraz tym, w jaki sposób wpłynął on na umocnienie tożsamości. Szczegóły w Regulaminie.

źródła:

https://nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/odkryj-swoj-skarb/aktualnosci/edycja-2020

Moda na lokalność

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także