Felieton

Pomoc humanitarna płynie z trzeciego sektora CZ. II #poznajNGO

icon
icon
3 minut
Udostępnij
Źródło: freepik.com

Słysząc hasło „pomoc humanitarna” na myśl narzucają się dwie kwestie. Pierwszą i bardzo oczywistą jest cel takiej pomocy – wspieranie obszarów objętych klęską żywiołową czy wojna. Jest to niesienie wsparcia ludziom, których życie bezpowrotnie się odmieniło, którzy stracili wszystko: dorobek życia, dach nad głową a nawet rodzinę. Drugą kwestią, którą mamy od razu w głowie, to ogromne podmioty, które tą pomoc humanitarną dostarczają. Oczywiście, są to w dużej mierze podmioty międzynarodowe, działające na naprawdę ogromną skalę, jak np. Organizacja Narodów Zjednoczonych, Unia Europejska, liczne organizacje rządowe, a także pozarządowe. Na terenie Polski wielu aktorów działań humanitarnych to właśnie NGO, często również funkcjonujące w innych krajach. 

Niedawno pojawiła się pierwsza część artykułów o organizacjach zajmujących się pomocą humanitarną, czas więc na część drugą.

Fundacja Lekarze Bez Granic zarejestrowana w 2006 roku w Warszawie to jedynie polski oddział francuskiej organizacji Médecins Sans Frontières (MSF). Jest to niezależna organizacja pozarządowa niosąca pomoc humanitarną na terenie ponad 80 krajów świata. Pomoc oferowana jest ofiarom konfliktów zbrojnych, epidemii i klęsk żywiołowych, a także społecznościom bez dostępu do opieki medycznej201. Organizacja skupiona jest na umożliwianiu potrzebującym korzystania z opieki medycznej, kierując się jednocześnie zasadami etyki lekarskiej oraz neutralności. Swoją misję realizują poprzez zapewnianie dostępu do leków i antybiotyków, leczenie chorób zakaźnych, zapewnianie szerokiej opieki zdrowotnej dzieciom, pomagają migrantom znaleźć bezpieczne schronienie.

Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna zajmuje się pomocą humanitarną na terenie Afryki i Azji; na bliskim wschodzie prowadzona jest pomoc uchodźcom. Jej misja zakłada poprawę jakości życia poprzez bezpośrednią doraźną pomoc, jak również budowanie potencjału oraz bazy pomocowej w krajach potrzebujących202. Działalność Stowarzyszenia opiera się na znajdowaniu lokalnych partnerów, którzy pomagają w diagnozie aktualnych potrzeb, problemów i zagrożeń. Dzięki temu Polska Misja Medyczna jest w stanie skutecznie i realnie działać. W krajach potrzebujących, stowarzyszenie poza pomocą medyczną prowadzi także szkolenia dla lekarzy z zakresu pomocy kryzysowej, dzięki czemu miejsca te zyskują własnych specjalistów. Obecnie, organizacja prowadzi działania w: Syrii, Wenezueli, Tanzanii, Irackim Kurdystanie, Mjanmie, Senegalu, Jordanii, Malawi i Zambii. 

Kulczyk Foundation założona została przez Grażynę, Jana oraz Dominikę Kulczyk i działa na rzecz minimalizowania dyskryminacji na tle płciowym i dyskryminację spotykającą kobiety i dziewczynki. Działania Fundacji oraz ich projekty realizowane są w aż 65 krajach na 6 kontynentach. Jej celem nadrzędnym i misją jest zwalczenie ograniczeń wynikających z płci biologicznej, tak aby kobiety na całym globie były w stanie w pełni korzystać z posiadanego potencjału. Jako metodę działania, Fundacja wymienia tzw. metodę domina, według której jedna inicjatywa, interwencja czy projekt stają się inspiracją do podejmowania coraz to kolejnych działań. Swoją misję Fundacja realizuje tworzą liczne projekty edukacyjne i pomocowe, reżyserując filmy dokumentalne, walcząc z ubóstwem menstruacyjnym oraz tworząc największy w Polsce prywatny program żywienia dzieci Żółty Talerz.


Powyższy tekst opublikowany został we współpracy z Ośrodkiem Analiz Cegielskiego.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także