Komunikaty

Nabór wniosków do Funduszu Patriotycznego „Niepodległość po polsku”

icon
icon
3 minut
Udostępnij
Źródło: freepik.com

Nie tak dawno Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im.  Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego ogłosił nowy nabór w Priorytecie I Funduszu Patriotycznego. Czas na składanie wniosków jest do 19 grudnia 2021 roku. Wspomniany priorytet dotyczy finansowania działań naukowych, edukacyjnych i kulturalnych. A do wnioskowania upoważnione są zarówno podmioty należące do trzeciego sektora – organizacje, Koła Gospodyń Wiejskich – a także samorządy oraz kościoły i związki wyznaniowe.

Przegląd projektów dofinansowanych w pierwszej edycji

Dla przykładu, dzięki środkom z pierwszej edycji programu dofinansowano projekt Fundacji Lex Humana „Ocalić znaczenia wczoraj, uratować dzisiaj”. Stanowi on przestrzeń, w której każdy chętny może zapoznać się z obiektywnie opowiedzianą historią narodową, ochotnicy mają możliwość poszerzenia swojej wiedzy bądź zapoznania się z nowymi dla niego elementami polskiej historii oraz kultury. Bowiem oba te pojęcia są ze sobą ściśle powiązane. Fundacja Lex Humana nie skupia się wyłącznie na suchych faktach. Ważnym aspektem projektu jest sztuka i artystyczna wrażliwość. 

16 listopada odbyła się uroczysta gala, podczas której przyznano nagrody w konkursie plastycznym „Polska Moja Ojczyzna”, a także rozdano wyróżnienia dla autorów najlepszych książek historycznych w projekcie „Ocalić znaczenia wczoraj, uratować dzisiaj”.

Pierwsza edycja festiwalu Sarmatia

Innym przykładem sfinansowanych przez Fundusz działań był Festiwal Sarmatia organizowany w Poznaniu. Jest to jedyne w swoim rodzaju wydarzenie kulturalne, w ramach którego odbywają się koncerty muzyki dawnej, śpiewanej poezji, organizowane są debaty i wykłady. Wszystko to w odwołaniu do korzeni polskiej kultury. Na stronie festiwalu czytamy „Fenomen Sarmacji to ważne narzędzie do czytania polskiej kultury, wyobraźni i tożsamości. Dlatego festiwal nie jest o przeszłości, ale o nas samych i o naszym dziedzictwie, o charakterystycznych tropach w naszej kulturze, które warto poznawać i lepiej rozumieć.”

Z Kolei Instytut Inicjatyw Lokalnych im. Waleriana Pańki otrzymane dofinansowanie wykorzystał na opracowanie książki, a dokładniej raportu w formie e-booka, dotyczącego rozumienia pojęcia patriotyzmu przez młode pokolenia. Raport jest owocem dłuższego projektu pod nazwą „Patriotyzm na nowo”, który zakładał promocję patriotyzmu wśród młodych osób poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wielu ciekawych warsztatach. Projekt przybrał klasyczną już formę zjazdową połączoną ze zwiedzaniem lokalnych zabytków i ważnych kulturowo miejsc.

Pigułka informacji o Priorytecie I

Jak podano w regulaminie programu, budżet całkowity Priorytetu I wynosić będzie planowo 4 miliony złotych. Jeżeli chodzi zaś o finansowane działania, w regulaminie wymieniono następujące: 

  • Organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym, kursów, szkoleń, spotkań, warsztatów, plenerów, wystaw (wraz z katalogami), konkursów, przeglądów, festiwali, koncertów, widowisk muzycznych, happeningów, spektakli teatralnych, realizacja działań edukacyjno-animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych, działania interdyscyplinarne.
  • Organizacja imprez i wydarzeń upamiętniających tradycję i dziedzictwo.
  • Organizacja konferencji, seminariów, sympozjów, paneli dyskusyjnych, staży i konkursów naukowych, przeprowadzenie projektów badawczych i edukacyjnych.
  • Organizacja rekonstrukcji historycznych, uroczystości upamiętniających postacie, wydarzenia, rocznice o charakterze patriotycznym.
  • Produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych oraz scenariuszy na wszystkich etapach realizacyjnych.
  • Wydawanie czasopism, książek i innych wydawnictw.

źródła: Gala w DamnicyPierwsza edycja festiwalu Sarmatiaregulamin programu Fundusz Patriotyczny „Niepodległość po polsku”

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także