Grant

Program grantowy dotyczący Europy i Azji

icon
icon
2 minut
Udostępnij
Źródło: fot. źródło: https://programrita.org

Program „RITA – Przemiany w regionie” to program grantowy oparty na współpracy międzynarodowej, realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Obecna edycja dotyczy demokratycznych i systemowych przemian w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej. Nabór wniosków w edycji jesiennej upływa 15 października 2020 roku.  Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 60 tys. zł.

Cele programu

Program ma na celu wyłonienie projektów związanych ze społeczeństwem, edukacją, dziedzictwem kulturowym, rozwojem trzeciego sektora oraz samorządów lokalnych. Ponadto w ramach organizacji projektów wyłonieni mają zostać liderzy rozwoju demokracji, gospodarki rynkowej oraz społeczeństwa obywatelskiego. Istotnym założeniem programu jest dzielenie się polskimi doświadczeniami w dziedzinie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, samorządów terytorialnych, reform edukacji i funkcjonowania wolnych mediów. Organizatorzy Programu zapewniają wsparcie informacyjne dla wnioskodawców, dotyczy to m.in. pomocy w przygotowaniu projektu oraz nawiązywania partnerstwa międzynarodowego.

Dane liczbowe i informacje ogólne

RITA jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), realizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji (FED). Świadczenia dotyczą realizacji projektu partnerskiego, małych grantów wyjazdowych do krajów partnerskich w celu konsultacji projektów oraz współfinansowania większych przedsięwzięć (minimalny wkład własny wynosi 15% całkowitej kwoty). Całkowity budżet Programu wynosi 670 tys. zł na każdą edycję, czyli ponad milion złotych rocznie. Od 2000 roku Program RITA wspomógł realizację 1030 projektów, na łączną kwotę około 37 mln zł. Program obejmuje następujące kraje: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Ukraina, Uzbekistan 

źródło:

Strona główna

W Programie mogą brać udział przedstawiciele polskich NGOsów- fundacji, stowarzyszeń lub organizacji powstałych na podstawie przepisów o stosunku Państwa i kościołów. Projekty mają być realizowane we współpracy podmiotu polskiego wraz z co najmniej jednym podmiotem z krajów objętych programem. 

Benefity dla uczestników Programu 

Oprócz wsparcia informacyjnego ze strony organizatorów, wnioskodawcy będą mieli okazję uczestniczyć w warsztatach kompetencyjnych, kursach trenerskich, szkoleniach przygotowujących do planowania projektów o charakterze międzynarodowym.  Jest również możliwość uczestniczenia w kursach i warsztatach e-learningowych

źródła:

RITA

,

O programie

,

https://pafw.pl/program/dzielimy-sie-polskim-doswiadczeniem/przemiany-w-regionie-rita/

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także