Komunikaty

Nabór do członkostwa w Komitecie Monitorującym Interreg Polska-Czechy 2021-2027

icon
icon
1 minut
Udostępnij

Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłosiła nabór do członkostwa w Komitecie Monitorującym Interreg Polska-Czechy 2021-2027.

Obszar wsparcia programu w Polsce obejmuje:  podregiony bielski i rybnicki (województwo śląskie), podregiony jeleniogórski i wałbrzyski (województwo dolnośląskie), podregiony nyski i opolski (województwo opolskie), powiaty strzeliński (podregion wrocławski w województwie dolnośląskim), powiat pszczyński (podregion tyski w województwie śląskim).

Nabór kierowany jest do organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  działających w dwóch obszarach tematycznych, tj.: 

  1. promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób 
    z niepełnosprawnościami, równouprawnienia płci, równości szans i niedyskryminacji
  2. zrównoważony rozwój / ochrona środowiska.

Kwestionariusz będacym załącznikiem nr 1 do ogłoszenia, należy składać nieprzekraczalnie do 25 sierpnia 2022 r. (czwartek) do 15:00 na adres: Sekretariat_DOB@kprm.gov.pl 

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Klub Jagielloński – przestrzeń otwarta na dyskusję