Grant

„Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów” – konkurs na projekty edukacyjne

icon
icon
2 minut
Udostępnij
Źródło: fot. elements.envato.com

Konkurs organizowany jest przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jego celem jest wyłonienie wartościowych projektów edukacyjnych dotyczących ochrony praw konsumenta. Oferty konkursowe można składać do 2 listopada 2020 roku, natomiast do 13 listopada nastąpi rozstrzygnięcie konkursu. Do udziału uprawnione są organizacje konsumenckie zajmujące się edukacją w zakresie praw konsumenta. Wysokość środków przeznaczonych na realizację projektów wyniesie 415 tys. zł.

Potrzeba edukacji

Obecnie branża zaspokajania potrzeb konsumenckich jest na bardzo wysokim poziomie i ciągle się rozwija. Również przepisy regulujące prawa konsumenta ulegają ciągłym zmianom. Pozycja konsumenta na rynku jest słabsza w porównaniu do podmiotów rynku zapewniających usługi, głównie ze względu na brak lub słaby dostęp do rzetelnych informacji, a także ze względu na niekiedy niemoralne i niedozwolone praktyki marketingowe. Konsument w obliczu tego typu praktyk jest bezradny – stąd pojawia się potrzeba edukacji w temacie praw konsumenckich i ich ochrony.  

Prowadzenie nacisku na edukację konsumencką już od najmłodszych lat spowoduje zwiększenie świadomości oraz odpowiedzialności społeczeństwa. Ważne, aby do codziennej praktyki przyjęty został zrównoważony i przemyślany model konsumpcjonizmu, a także by możliwie jak najszybciej zapobiegano złym praktykom przedsiębiorców.

Udział w konkursie

Oferty konkursowe mogą składać organizacje konsumenckie, zgodnie z art. 4 pkt 13 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Nieprzekraczalna data zgłoszeń to 2 listopada 2020 roku do godziny 10:00. Wszelkie oferty, które wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę. Zgłoszenia należy wysyłać drogą pocztową bądź zanosić bezpośrednio do kancelarii UOKiK (adres podany jest na stronie uokik.gov.pl). Zadanie musi być zrealizowane do końca bieżącego roku, tj. do 31 grudnia 2020 roku.

Pożądane projekty

Według Regulaminu, zadanie realizowane w ramach konkursu ma mieć charakter interaktywny – przykładowo może przybrać formę gry edukacyjnej, filmu, aplikacji, scenariusza lekcji. Ważne, aby zadanie było możliwe do zrealizowania również w warunkach epidemiologicznych, czyli także w przypadku lockdownu. Do stworzenia zadania należy wykorzystywać nowoczesne narzędzia, tak by zainteresować nimi jak największe grono odbiorców. Tematyka, oprócz zagadnienia nadrzędnego, tj. praw konsumenta, może obracać się w zakresie cyberbezpieczeństwa – zakupów online, kradzieży tożsamości, dark patterns i metodach manipulacyjnych stosowanych na konsumentach.

Źródła:

http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/23/id/517

https://www.uokik.gov.pl/konkursy.php#faq4179

https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/165/plik/ot-668.pdf

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Jak wygląda życie w gospodarstwie opiekuńczym

Aktualności

Obligacje społeczne sposobem na problemy finansowe NGO